Liên kết website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3129
Đã truy cập : 68496810

Chiều ngày 30/6/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũ Ninh đã trọng thể tổ chức Hội nghị lần thứ bẩy khóa XXI, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình phối hợp công tác 6 tháng cuối năm 2022; Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2019-2024 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Vũ Ninh; Sơ kết 5 năm hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng - giai đoạn 2017-2022.