Thông tin liên hệ UBND phường Võ Cường

14/06/2019 02:21 Số lượt xem: 0

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY PHƯỜNG VÕ CƯỜNG:

Số TT

Họ và tên

 

Chức vụ

Số điện thoại

01

Đ/c Diêm Quốc Dũng

Bí thư Đảng ủy phường

0948. 145. 656

02

Nguyễn Thị Tuyết

  CT HĐND phường

0915. 021. 438

03

Trương Khắc Chính

Ủy viên BTV Đảng ủy – phó CT UBND phường

0919. 382. 199

04

Nguyễn Văn Toàn

ĐUV - Chủ tịch UBND phường

0902. 102. 397

05

Đỗ Quang Minh

Chủ tịch UBMT Tổ quốc phường

0986. 886. 443

06

Tạ Xuân Dũng

Bí thư Đoàn thanh niên phường

0978. 932. 766

07

Tạ Đình Long

Chủ tịch Hội CCB phường

0985. 826.037

08

Nguyễn Thị Lê

 Chủ tịch Hội LHPN phường

0917. 895. 989

09

Đỗ Quang Minh

Chủ tịch Hội ND phường

0986. 886. 443

10

Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch Hội người cao tuổi phường

0942. 885. 359

11

 Nguyễn Xuân Trường

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường

0362. 019. 957

12

Bùi Xuân Phượng

Chỉ huy trưởng BCH quân sự phường

0919. 195. 706

13

Nguyễn Thanh Xuân

ĐUV - Trưởng công an phường

0912. 566. 780

14

Nguyễn Chiêu Hoạch

ĐUV - Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy -

Công chức Kế Toán phường

0982. 734. 958

15

Chu Thanh Huyền

Công chức Kế toán phường

0989. 922. 176

16

Nguyễn Thị Ánh

Công chức tư pháp hộ tịch phường

0985. 036. 629

17

Nguyễn Xuân Tuấn

ĐUV - Công chức tư pháp hộ tịch phường

0983. 565. 553

18

Tạ Đình Minh

Công chức địa chính - xây dựng phường

0974. 888. 166

19

Bùi Thị Thu Hường

Công chức LĐTB & XH phường - phụ trách Văn phòng HĐND - UBND phường

0914. 758. 306

20

Tạ Thị Huệ

Phó chủ tịch Hội ND -

Công chức VHXH phường.

0866. 415. 029

21

Nguyễn Xuân Hưng

Cán bộ Quản lý đô thị phường

0356. 099. 719

22

Nguyễn Thị Thảo

Phó chủ tịch UB MTTQ –

Văn phòng Đảng ủy phường

0856. 565. 366

23

Nguyễn Thị Thảo Trang

Cán bộ Hợp đồng phường

0986. 040. 931

24

Nguyễn Thị Huyền

Cán bộ hợp đồng phường

0986. 678. 235

25

Nguyễn Đăng Tưởng

Cán bộ ủy nhiệm thu thuế phường

0985. 849. 118

26

Nguyễn Văn Hiệu

Phó chỉ huy Trưởng BCH QS phường

0919. 233. 556

27

Nguyễn Văn Mạnh

Phó bí thư Đoàn Thanh niên phường

0384. 622. 848

28

Bùi Xuân Bình

Phó chủ tịch Hội CCB phường

0984. 740. 501

29

Nguyễn Thị Kim Cát

Phó Chủ tịch Hội LHPN phường

0979. 520. 169

30

Nguyễn Văn Huynh

Phó trưởng Công an phường

0975. 366. 144

31

Phan Đức Trường

Phó trưởng Công an phường

0979. 358. 638

 

    

Danh sách trưởng 5 khu phố trực thuộc:

Số TT

Họ và tên

 

Chức vụ

Số điện thoại

01

Nguyễn Văn Luật

Phó BT chi bộ -Trưởng khu Bồ Sơn

0836. 691. 399

02

Nguyễn Văn Hiện

Phó BT chi bộ - Trưởng khu Hòa Đình

0912. 191. 547

03

Diêm Mạnh Kỳ

Phó BT chi bộ - Trưởng khu Khả Lễ

0912. 026. 431

04

Nguyễn Xuân Hùng

Trưởng khu Xuân Ổ A

0967. 094. 238

05

Nguyễn Thực Diện

Trưởng khu Xuân Ổ B

0982. 099. 094

Địa chỉ email cơ quan: vocuong.tpbacninh@bacninh.gov.vn

Nguồn: UBND phường Võ Cường