Thông tin liên hệ UBND phường Võ Cường

14/06/2019 02:21 Số lượt xem: 1921

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY PHƯỜNG VÕ CƯỜNG:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT di động

1.

Ông Diêm Quốc Dũng

Uỷ viên BTV Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy phường

0948145656

2.

Ông Trương Khắc Chính

Uỷ viên BTV Đảng ủy-Phó bí thư TT Đảng ủy phường- Chủ tịch HĐND phường

0919382199

3.

Ông Nguyễn Văn Toàn

Uỷ viên BTV Đảng ủy- Phó bí thư Đảng ủy phường- Chủ tịch UBND phường

0902102397

4.

Ông Đỗ Quang Minh

ĐUV, phó chủ tịch HĐND phường

0986886443

5.

Ông Tạ Đình Minh

ĐUV, Phó chủ tịch UBND phường

0912333111

6.

Bà Bùi Thị Thu Hường

ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường

0914758306

7.

Ông Nguyễn Văn Hiện

Uỷ viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ phường

0912. 191. 547

8.

Bà Nguyễn Thị Ánh

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

0985036629

9.

Ông Nguyễn Xuân Tuấn

Công chức Tư pháp – Hộ tịch  

0983565553

10.

Ông Tạ Xuân Dũng

Bí thư Đoàn TN, Công chức Lao động TB và XH

0904520374

11.

Bà Tạ Thị Huệ

Công chức Văn hóa – Xã hội

0866415029

12.

Bà Chu Thanh Huyền

Công chức Tài chính – Kế toán

0989922176

13.

Ông Nguyễn Hải Việt

Công chức Địa chính – Xây dựng, QLĐT - Môi trường

0968706968

14.

Ông Bùi Xuân Phượng

Chỉ huy trưởng Quân sự phường

0936936674

15.

Bà Trương Thị Thu Trang

phó chủ tịch TT MTTQ phường, Cán bộ VP HĐND- UBND phường

0982865893

16.

Bà Nguyễn Thảo Trang

phó chủ tịch Hội LHPN phường, cán bộ VP Đảng ủy phường 

   0986040931

17.

Ông Nguyễn Thực Hùng

Phó chủ tịch Hội Nông dân phường, Uỷ nhiệm thu thuế phường

0357035993

18.

Ông Nguyễn Đức Hiệu

Phó chỉ huy trưởng BCH QS phường

0975209189

19.

Ông Bùi Xuân Bình

Chủ tịch Hội CCB phường

0984740501

20.

Bà Nguyễn Thị Huyền

Chủ tịch Hội LHPN phường

0986678235

21.

Ông Nguyễn Xuân Hưng

Chủ tịch Hội Nông dân phường

0356099719

23.

Ông Nguyễn Phương Hợp

Phó Chủ tịch MTTQ phường Chủ tịch Hội NCT phường

0984891946

24.

Ông Nguyễn Xuân Trường

Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ phường

0362019957

25.

Ông Tạ Đình Ngần

Phó chủ tịch Hội CCB phường

0981631967

26.

Ông Nguyễn Thường Đức

Trưởng công an Phường

0967991898

27.

Ông Nguyễn Bỉnh Lịch

Phó trưởng công an phường

0386733005

28.

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Phó trưởng công an phường

0378316236

29.

Ông Nguyễn Ngọc Linh

Phó trưởng công an phường

0985625566

  Danh sách trưởng 5 khu phố trực thuộc:

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Nguyễn Văn Nghiệp

Phó BT chi bộ -Trưởng khu Bồ Sơn

0987953077

02

Nguyễn Văn Phong

Phó BT chi bộ - Trưởng khu Hòa Đình

0978957586

03

Diêm Mạnh Kỳ

Phó BT chi bộ - Trưởng khu Khả Lễ

0912. 026. 431

04

Nguyễn Xuân Hùng

Trưởng khu Xuân Ổ A

0967. 094. 238

05

Nguyễn Thực Diện

Trưởng khu Xuân Ổ B

0982. 099. 094

Địa chỉ email cơ quan: vocuong.tpbacninh@bacninh.gov.vn

 

    

 

 

Nguồn: UBND phường Võ Cường