Thông báo chủ trương xây dựng trường liên cấp Tiểu học - THCS Võ Cường

25/07/2019 08:21 Số lượt xem: 61

Ngày 22/7 tại hội trường UBND phường Võ Cường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lưu Đình Thực chủ trì hội nghị triển khai thông báo chủ trương đầu tư xây dựng trường liên cấp Tiểu học - THCS Võ Cường. Tham dự có lãnh đạo các ngành, đơn vị chuyên môn thành phố, Đảng ủy, chính quyền, các ban đoàn thể phường và khu Bồ Sơn.

Dự án xây dựng trường liên cấp Tiểu học - THCS Võ Cường được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1940 ngày 29/10/2018, có tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh và một số nguồn vốn khác.

Phối cảnh mô hình trường liên cấp Tiểu học - THCS Võ Cường

Dự án có diện tích 1,35 ha nằm trên đất công trình công cộng (đã GPMB do UBND phường quản lý), trong tổng thể diện tích 6,35 ha quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dịch vụ tại khu Bồ Sơn. Quy mô gồm: khối nhà hiệu bộ kết hợp nhà đa năng, khối nhà tiểu học, khối nhà THCS, hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà và các hạng mục phụ trợ phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt của con em địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lưu Đình Thực phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lưu Đình Thực nhấn mạnh việc triển khai thực hiện Dự án xây dựng trường liên cấp Tiểu học - THCS Võ Cường nhằm cụ thể hóa 1 trong 5 nhiệm vụ chính trị của thành phố trong năm 2019; thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với thế hệ tương lai; đề nghị cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương đồng thuận, ủng hộ Dự án; phường Võ Cường và khu Bồ Sơn tăng cường tuyên truyền, vận động, giải thích chế độ chính sách của Nhà nước khi thu hồi đất đến 02 hộ dân có một phần diện tích tại dự án chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ; đồng thời phối hợp với cơ quan chuyên môn thành phố rà soát, kiện toàn hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện biện pháp hành chính theo quy định của pháp luật; phường Võ Cường quan tâm, tập trung giải quyết Dự án dân cư dịch vụ, đảm bảo quyền lợi của người dân.

Nguồn: Cổng TTĐT TP
Vui lòng nhập nhiều hơn 5 tin để hiển thị!