Quyết định 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

23/02/2024 09:48 Số lượt xem: 25

Mục tiêu của Chiến lược nhằm mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng, được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Quyết định 89/QĐ-TTg 

Nguồn: cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh
Vui lòng nhập nhiều hơn 5 tin để hiển thị!