Quyết định 35/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

23/02/2024 09:46 Số lượt xem: 25

Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 tập trung vào những nội dung trọng tâm sau: Các quan điểm, chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính...

 

Quyết định 35/QĐ-BNV

Nguồn: cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh
Vui lòng nhập nhiều hơn 5 tin để hiển thị!