Giới thiệu về phường Thị Cầu

12/06/2019 10:51 Số lượt xem: 0

Thị Cầu là phường nằm ở phía đông bắc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh với diện tích tự nhiên 1,701 km2 được chia thành 8 khu phố với tổng số nhân khẩu là trên 13.358 nhân khẩu, cách thủ đô Hà Nội 32 km; đông giáp xã Kim Chân, tây và nam giáp phường Vũ Ninh, bắc giáp phường Đáp Cầu.

Nằm bên bờ nam sông Như Nguyệt (sông Cầu), có các ngọn núi: núi Thiềm (Búp Lê), núi Châu (Dinh), núi Đèo (Điều Sơn) và một phần núi Thành Sơn (Pháo Đài) bao bọc. Đứng trên núi Thiềm trông về các hướng thấy phía bắc có núi Tiên Lát, núi Nhẫm (núi Voi), núi Tam Tầng, xa hơn nữa là dãy Nham Biền mờ mờ 99 ngọn trải dài tới Lục đầu giang (Phả Lại); phía đông nam có núi Hàm Long (núi Dạm), núi Nhị Thường, núi Và; phía chính nam là núi Lim, núi Tiêu, núi Long Khám, núi Phật Tích, núi Chè (Bát Vạn Sơn).

Theo truyền thuyết, Thị Cầu có tên là Cổ Bình Tân. Với địa thế cao ráo, thoáng đãng, giao thông thủy, bộ thuận tiện, thiên nhiên đã ưu đãi tạo ra một cảnh quan, một vị trí địa lý khá đặc biệt và trọng yếu ở ngay nơi này. Từ thời Âu Lạc, Thị Cầu đã nằm trong bộ Vũ Ninh. Sau khi chiếm Âu Lạc (năm 111 trước Công nguyên) nhà Hán đặt bộ máy thống trị tại Long Biên và xây dựng vùng này (Long Biên) thành một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa qua nhiều thế kỷ.

Trước năm 1930, Thị Cầu là nơi sớm tiếp nhận được ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lê Nin, sớm có tổ chức tiền thân của cách mạng sau này. Từ ngày Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, Nhân dân Thị Cầu nhiệt liệt hưởng ứng và tham gia các phong trào đấu tranh cho dân sinh, dân chủ như: Đình công, bãi thị, chống sưu cao, thuế nặng, chống bắt phu, bắt lính… tham gia tích cực phong trào “kháng Nhật cứu nước” và là địa phương đầu tiên giành chính quyền cách mạng ở Thành phố Bắc Ninh (ngày 18/8/1945).

Sau khi giành được chính quyền, Thị Cầu khẩn trương xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng, tích cực thực hiện diệt giặc đói, giặc dốt và chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến chống Pháp.

Trong kháng chiến chống Pháp đã tích cực xây dựng cơ sở kháng chiến và đấu tranh với địch đồng thời cung cấp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến và đã góp phần tích cực vào thành công chung của cả nước.

Sau hòa bình lập lại, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân Thị Cầu tích cực bắt tay vào khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định sản xuất, thực hiện tốt phong trào hợp tác hóa công, nông, thương nghiệp, tích cực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố chính quyền và các đoàn thể quần chúng. Vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ (1965 -1975), đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, vừa chiến đấu và phục vụ chiến đấu như: phong trào Thanh niên ba sẵn sàng, Phụ nữ ba đảm đang, với khẩu hiệu: mỗi người làm việc bằng hai; tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược …Thành tích của Nhân dân Thị Cầu đã góp phần cùng cả nước đánh thắng hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của Đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cùng với thành tích từ thời kỳ tiền khởi nghĩa, trong quá trình tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 và thời kỳ kháng chiến chống Pháp, năm 1999 Nhân dân Thị Cầu được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.

Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, tổ chức Đảng, chính quyền Thị Cầu đã tập trung lãnh đạo và tuyên truyền vận động toàn dân ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa, ổn định trật tự xã hội, tiếp tục thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN.

Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, Đảng bộ phường Thị Cầu đã tập trung lãnh đạo vượt qua những khó khăn do hậu quả chiến tranh và kinh tế tập trung bao cấp. Với phương châm “Phát huy dân chủ”,  “Xây dựng Đảng là khâu then chốt”, đi đôi với kiện toàn, củng cố các tổ chức đoàn thể quần chúng. Phát huy tính năng động, sáng tạo, phát triển mạnh các ngành nghề truyền thống của địa phương, thích ứng với kinh tế thị trường, ổn định đời sống xã hội.

Sau 33 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo (1986-2019), bộ mặt của phường Thị Cầu có nhiều khởi sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên, cơ sở hạ tầng đô thị có nhiều thay đổi.

Những thành tích mà Đảng bộ và Nhân dân Thị Cầu đạt được là rất tự hào, nhất là thành tích trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cùng một số thành tích về xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, An ninh - Quốc phòng trong thời gian qua.

Tự hào về lịch sử vẻ vang của quê hương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thị Cầu tiếp tục phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, viết tiếp những trang sử vẻ vang của quê hương Thị Cầu anh hùng./.

Nguồn: UBND phường Thị Cầu