Liên kết Website

Thống kê truy cập

Online : 5631
Đã truy cập : 113807277

Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh gia súc, gia cầm phát sinh, lây lan gây thiệt
hại về kinh tế cho người chăn nuôi và Ngân sách nhà nước. đồng thời ngăn ngừa
nguy cơ xâm nhiễm các loại mầm bệnh nguy hiểm ở động vật truyền lây sang người. Bảo đảm nguồn cung thực phẩm và an toàn thực phẩm phục vụ nhân dân trong thời gian tới.