Thông tin liên hệ phường Phong Khê

21/06/2019 15:33 Số lượt xem: 1484

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC DANH

 

ĐIỆN THOẠI

 

1

Nguyễn Hà

1977

Bí thư Đảng ủy

0912 259 606

2

Lê Văn Tấn

1966

Phó bí thư đảng  ủy- Chủ tịch UBND phường

0919 594 803

3

Ngô Văn Bình

1968

Phó bí thư TT Đảng ủy-Chủ tịch HĐND phường

0989 241 759

4

Nguyễn Đức Biên

1972

Phó Chủ tịch UBND phường

0964 457 848

5

Ngô Văn Dũng

1979

Phó Chủ tịch UBND phường

0912 497 780

6

Nguyễn Văn Liên

1980

Chủ tịch UBMTTQ phường

0904 616 689

7

Nguyễn Văn Cường

1982

Công chức Tư pháp

0914 761 199

8

Lê Văn Hướng

1967

Chủ tịch Hội Nông dân

0947 091 778

9

Nguyễn Trọng Mạnh

1981

Công chức Văn phòng - Thống kê

0819 222 928

10

Lê Văn Hiệp

1958

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

0978 461 916

11

Nguyễn Trọng Thụ

1963

Công chức VHXH

0915 938 595

12

Lê Thị Nguyệt

1983

Chủ tịch Hội phụ nữ

0949 581 888

13

Nguyễn Văn Tuấn

1991

Bí thư đoàn thanh niên

0986 062 633

14

Nguyễn Văn Tuần

1983

Chỉ huy trưởng Quân sự

0977 992 010

15

Lê Văn Minh

1980

Công chức Văn phòng Một cửa

0868 052 882

16

Nguyễn Thành Đô

1965

Công chức tư pháp

0989 329 427

17

Nguyễn Gia Lâm

1985

Công chức Địa chính - Xây dựng

085 805 9999

18

Nguyễn Công Hùy

1979

Kế toán phường

0976 613 310

19

Nguyễn Thị Thúy

1990

Công chức VH- LĐTBXH

0964 131 292

20

Nguyễn Văn Hải

1990

Công chức Địa chính - Xây dựng

0973 738 193

21

Nguyễn Trọng Chiến

1978

Trưởng khu phố Châm Khê

0384 767 228

22

Nguyễn Văn Trí

1981

Trưởng khu phố Đào Xá

0986 063 391

23

Nguyễn Văn Hòa

1959

Trưởng khu phố Ngô Khê

0942 809 505

24

Nguyễn Phúc Trường

1988

Trưởng khu phố Dương Ổ

0982 866 644

Nguồn: UBND phường Phong Khê