UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức họp Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023

27/11/2023 13:26 Số lượt xem: 32

Sáng 24/11, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức họp Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Cùng dự có các thành viên Ban chỉ đạo; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 19 phường phụ trách lĩnh vực văn hoá xã hội và cán bộ lao động thương binh & xã hội phường.


Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình của thành phố Bắc Ninh (gọi là Ban chỉ đạo giảm nghèo), toàn thành phố hiện có 163 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,28% (giảm 69 hộ so với năm 2022). Hộ cận nghèo là 405 hộ, chiếm tỷ lệ 0,71% (giảm 80 hộ so với năm 2022). Dự kiến theo chuẩn địa phương đến ngày 17/11/2023 toàn thành phố có 10 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,017% và 52 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,09%. 


Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác điều tra, rà soát những hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó, phân tích, làm rõ tâm lý của một số hộ gia đình không muốn thoát nghèo, chưa tích cực hợp tác với cán bộ điều tra, làm ảnh hưởng đến việc đánh giá đúng thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình ở các khu phố…


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chỉ đạo tại hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh: công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn thành phố là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, do đó phải được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm tính chính xác theo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ; kết quả điều tra phải phản ánh đúng thực tế tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đời sống của nhân dân, tránh tình trạng chạy theo chỉ tiêu, thành tích, đánh giá chưa đúng thực trạng về số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình. Đồng chí đề nghị UBND 19 phường tổ chức kiểm tra lại toàn bộ quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình, hoàn thiện biểu mẫu gửi phòng Lao động Thương binh & Xã hội tổng hợp trình UBND thành phố trước 30/11. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia công tác rà soát, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy phong trào giảm nghèo của thành phố, qua đó góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân./.

Hương Linh - Trần Doanh- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
Nguồn: Cổng TTĐT TP Bắc Ninh
Vui lòng nhập nhiều hơn 5 tin để hiển thị!