Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội

03/10/2023 11:01 Số lượt xem: 23

(BNP) - Sáng 02/10, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW về góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, giai đoạn 2014 - 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung (thứ 5 từ trái qua) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát, phản biện xã hội, tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân. Hoạt động phản biện xã hội được MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp triển khai hiệu quả. Từ năm 2014 đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì tổ chức 32 cuộc giám sát, 38 cuộc phản biện, tham gia phản biện vào 775 dự thảo văn bản; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện tổ chức 172 cuộc giám sát, 125 cuộc phản biện… Quy trình giám sát, phản biện được tổ chức chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai. Các kiến nghị, đề xuất sau giám sát cơ bản được các cơ quan, đơn vị tiếp thu, có giải pháp giải quyết kịp thời. Nhiều ý kiến phản biện được các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, đánh giá cao…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng (thứ 4 từ trái qua) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng (thứ 5 từ phải qua) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.

Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW về góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện hơn 4.500 cuộc góp ý vào các văn bản, chủ trương, nghị quyết của các cơ quan cùng cấp; tổ chức hơn 6.600 cuộc góp ý đối với đảng viên; hơn 10.600 cuộc góp ý xây dựng chính quyền… Các kiến nghị, góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân được các cơ quan, đơn vị tiếp thu, giải quyết và triển khai các giải pháp cụ thể, đạt kết quả rõ rệt, tạo đồng thuận cao trong Nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Lợi (thứ 4 từ trái qua) trao Bằng khen cho các tập thể.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung ghi nhận, biểu dương những kết quả MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đạt được trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Quốc Chung yêu cầu MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền; coi trọng kiểm tra, giám sát trong Đảng kết hợp với phát huy vai trò giám sát của MTTQ và Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện các quy định về nêu gương, vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, phát huy tính chủ động của MTTQ các cấp trong vai trò chủ trì hiệp thương trong bầu cử, phối hợp trong tiếp xúc cử tri, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Toàn cảnh hội nghị.

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội; phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong trong việc bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, thu hút các tầng lớp Nhân dân tham gia vào việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội. Cùng với đó, tập trung thực hiện tốt các Đề án, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Lợi.

Tăng cường đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận các cấp; coi trọng việc kết hợp, phát huy có hiệu quả đội ngũ cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách và cộng tác viên. Tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ giám sát, phản biện xã hội, ý thức trách nhiệm cho cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đại diện Ủy ban MTTQ huyện Lương Tài phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 06 tập thể, 12 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017 NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, giai đoạn 2017 - 2023.

 

Vui lòng nhập nhiều hơn 5 tin để hiển thị!