Thông tin liên hệ phường Kinh Bắc

01/12/2020 14:29 Số lượt xem: 1961

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Thuý Tình

Bí thư Đảng uỷ

0914.920.079

nttinh.bn@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó bí thư thường trực Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

0392.362.761

nttha3.bn@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Kinh Quyền

Phó bí thư - Chủ tịch UBND

0946.116.609

nkquyen.bn@bacninh.gov.vn

4

Bạch Văn Tấn

Phó chủ tịch HĐND

0917.632.686

bvtan.bn@bacninh.gov.vn

5

Trương Đình Đại

Phó chủ tịch UBND

0397.883.388

ttdai.bn@bacninh.gov.vn

6

Đỗ Thị Như Quỳnh

Phó chủ tịch UBND

0356.762.252

dtnquynh.bn@bacninh.gov.vn

7

Nguyễn Văn Khiết

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ

0917.386.815

nvkhiet.bn@bacninh.gov.vn

8

Trịnh Văn Tèo

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

0975.687.235

tvteo.bn@bacninh.gov.vn

9

Nguyễn Thị Hương

Chủ tịch Hội LHPN

0936.699.980

nthuong4.bn@bacninh.gov.vn

10

Nguyễn Văn Hiệp

Chủ tịch Hội Nông dân

0963.369.172

nvhiep2.bn@bacninh.gov.vn

11

Trần Hải Yến

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

0918.610.490

thyen.bn@bacninh.gov.vn

12

Trần Văn Ninh

Chỉ huy trưởng Quân sự

0948.146.999

tvninh.bn@bacninh.gov.vn

13

Phạm Ngọc Hải

Tư pháp - Chỉ huy phó Quân sự

0987.848.917

pnhai.bn@bacninh.gov.vn

14

Nguyễn Thị Thanh Thuý

Công chức Văn phòng - 1 cửa

0983.424.663

nttthuy1.bn@bacninh.gov.vn

15

Lê Văn Minh

Văn phòng - Thống kê

0972.052.204

lvminh1.bn@bacninh.gov.vn

16

Nguyễn Việt Trung

Công chức Tư pháp hộ tịch

0915.586.411

nvtrung.bn@bacninh.gov.vn

17

Tống Văn Sang

Công chức Tài chính kế toán

0973.858.099

tvsang.bn@bacninh.gov.vn

18

Vũ Hoàng Nam Phương

Công chức Tài chính kế toán (Thủ quỹ, VPĐU)

0901.575.123

vhnphuong.bn@bacninh.gov.vn

19

Trương Khánh Duy

Công chức Địa chính

0982.827.933

tkduy.bn@bacninh.gov.vn

20

Nguyễn Mạnh Toàn

Công chức Địa chính XD

0976.547.895

nmtoan.bn@bacninh.gov.vn

21

Nguyễn Xuân Trường

Công chức VHXH-TBXH

0399.758.988

nxtruong.bn@bacninh.gov.vn

22

Đỗ Khánh Toản

Công chức VHXH-TDTT

0919.520.281

dktoan.bn@bacninh.gov.vn

23

Nguyễn Văn Sáu

BT-TK phố Thị Chung

0375.167.989

 

24

Nguyễn Minh Tuân

Trưởng khu phố Y Na

0944.436.939

 

25

Nguyễn Văn Tiến

Trưởng khu phố Niềm Xá

0982.368.771

 

26

Nguyễn Văn Minh

Trưởng khu phố Yên Mẫn

0393.915.501

 

27

Phạm Đăng Xếp

Trưởng khu phố Hồ Ngọc Lân

0912.557.611

 

28

Trịnh Thành Đông

BT-Trưởng khu phố 2 Y Na

0982.123.678

 

Nguồn: UBND phường Kinh Bắc