Thông tin liên hệ phường Khắc Niệm

20/06/2019 15:18 Số lượt xem: 1578

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Số điện thoại

Email

CHUYÊN MÔN UBND PHƯỜNG

Nguyễn Trương Trọng Điểm

Văn phòng HĐND – UBND

CQ: 3.717.830

0966.087.599

nttdiem.bnbacninh.gov.vn

Nguyễn Văn Nhật

Văn phòng - Thống kê (MC)

CQ: 3.830.216

0343.022.308

nvnhat.bnbacninh.gov.vn

Hoàng Thị Sinh

Tài chính - Kế toán

0384.950.480

htsinh.bnbacninh.gov.vn

Nguyễn Thị Lan

Văn phòng Đảng uỷ

0979.071.850

ntlan.bnbacninh.gov.vn

Dương Đức Long

phụ trách CHT Ban CHQS

0974.225.377

ddlong.bnbacninh.gov.vn

Nguyễn Trọng Nguyên

VHXH(LĐTBXH)

0982.830.039

ntnguyen.nnbacninh.gov.vn

Nguyễn Tiến Tự

VHXH(VHTT)

035.610.1982

nttu.bnbacninh.gov.vn

Nguyễn Minh Tố

Tư pháp - Hộ tịch

0383.955.833

nmto.bnbacninh.gov.vn

Vũ Thị Nguyên Ngọc

Tư pháp - Hộ Tịch

0976.566.982

vtnngoc.bnbacninh.gov.vn

Ngô Văn Huy

Địa chính – Nông nghiệp

0982.830.331

nvhuy.bnbacninh.gov.vn

Hoàng Văn Huy

Quản lý đô thị - xây dựng

0982.618.079

hvhuy.bnbacninh.gov.vn

MTTQ VÀ CÁC NGÀNH ĐOÀN THỂ

Nguyễn Văn Khởi

Chủ tịch UB.MTTQ

0984.781.355

nvkhoi.bnbacninh.gov.vn

Nguyễn Phương Dự

Chủ tịch Hội CCB

0367.759.728

nvdu2.bnbacninh.gov.vn

Nguyễn Thị Bốn

Chủ tịch Hội LHPN

0989.928.778

ntbon.bnbacninh.gov.vn

Nguyễn Trương Trọng Điểm

Chủ tịch Hội Nông dân

0966.087.599

nttdiem.bnbacninh.gov.vn

Nguyễn Văn Nhật

Bí thư Đoàn phường

0343.022.308

nvnhat.bnbacninh.gov.vn

CÁC KHU PHỐ

Nguyễn Đăng Công

Trưởng khu phố Thượng

 

 

Ngô Sỹ Long

Trưởng khu phố Sơn

0912.150.797

 

Ngô Văn Ban

Trưởng khu phố Đoài

 

 

Nguyễn Đình Ký

Trưởng khu phố Đông

0355.051.238

 

Nguyễn Văn Sỹ

Trưởng khu Tiền Trong

0222.3717.932

 

Dương Thế Khởi

Trưởng khu Tiền Ngoài

 

 

Vũ Văn Sự

Trưởng khu Quế Sơn

0982.759.506

 

Nguồn: UBND phường Khắc Niệm