Giới thiệu về phường Khắc Niệm

20/06/2019 15:10 Số lượt xem: 6974

1. Giới thiệu chung:

Khắc Niệm là một phường nằm ở phía tây nam Thành phố Bắc Ninh. Phía Bắc Giáp Phường Võ Cường; Phía Đông giáp phường Hạp Lĩnh và xã Nam Sơn; Phía Tây giáp xã Liên Bão, Phía Nam giáp xã Hiên Vân (Huyện Tiên Du).

Có diện tích tự nhiên 744,07 ha, trong đó có 350 ha là đất sản xuất nông nghiệp. Đảng bộ có 405 đảng viên sinh hoạt ở 12 chi bộ (Trong đó có 7 chi bộ khu phố, 3 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ y tế và 1 chi bộ công an). Với dân số trên 16.000 nhân khẩu trong đó có trên 12.000 nhân khẩu thường trú sinh sống ở 10 khoảnh tre thuộc 7 khu phố trên địa bàn.

Phường Khắc Niệm có vị trí địa lý thuận lợi, cửa ngõ phía Nam của Thành phố Bắc Ninh. Có Quốc lộ 38, Quốc lộ 18, Cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn chạy qua, thuận lợi cho việc giao lưu hàng hoá và giao lưu với các địa phương khác.

Phường có Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh - Khắc Niệm với trên 50 công ty, doanh nghiệp đầu tư hoạt động. Có làng nghề truyền thống bún, bánh nổi tiếng ở khu vực Ba Tiền (khu Tiền Trong, Tiền Ngoài và Quế Sơn) là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Một số thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội:

Năm 2007, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, xã Khắc Niệm cùng với 02 đơn vị của huyện Tiên Du và 07 đơn vị xã của Huyện Yên Phong và Huyện Quế Võ được sáp nhập vào thành phố Bắc Ninh. Thoát khỏi những bỡ ngỡ ban đầu, với tinh thần đoàn kết cùng sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy – HĐND – UBND thành phố Bắc Ninh. Khắc Niệm đã bứt phát trong quá trình phát triển từ một đơn vị với sản xuất nông nghiệp là chủ đạo với trên 540 ha đất sản xuất. Nhưng đến nay cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng theo hướng Thương mại – Dịch vụ - Tiểu thủ công nghiệp. Với trên 150ha đất được đầu tư cho công nghiệp, thương mại và đô thị. Làng nghề truyền thống được khơi dậy với sự đầu tư phát triển theo hướng khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa được áp dụng với trên 180 máy sản xuất bún bánh cách loại, trên 100 xe  ô tô vận chuyển thay thế cho cách làm thủ công, cụm công nghệp được hình thành thu hút gần 70 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn không chỉ tạo công ăn việc làm cho nhân dân và lao động địa phương mà cho cả các địa bàn lân cận. Từ đó đời sống nhân dân được nâng lên, bộ mặt của địa phương dần được được thay da, đổi thịt. Đặc biệt, được sự quan tâm của Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Bắc Ninh, chọn Khắc Niệm là xã làm điểm của thành phố và là 01 trong 8 xã điểm xây dựng Nông thôn mới của tỉnh Bắc Ninh với việc đầu tư xây dựng trên 30 công trình xây dựng Đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng, 03 trường học, trạm y tế, Hội trường Đa năng của phường, nhà văn hóa các khu phố, các chỉ tiêu khác đều đạt và vượt kế hoạch, cụ thể ở một số lĩnh vực như:

Nền kinh tế phường Khắc Niệm đã có bước phát triển vững chắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015- 2020 (ước đến năm 2018) đạt 25% (tăng 10% so với giai đoạn 2010 - 2015); tổng thu ngân sách bình quân giai đoạn 2010-2015 đạt 6,5 tỷ, năm 2018 đạt trên 50 tỷ; chi ngân sách hàng năm đạt 5 tỷ đồng, đến năm 2018 đạt 50 tỷ đồng tăng gần gấp 10  lần so với giai đoạn trước năm 2010, đảm bảo tự cân đối thu, chi.

+ Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

Trên địa bàn phường Khắc Niệm có cụm công nghiệp, với trên 50 công ty xí nghiệp hoạt động sản xuất và kinh doanh tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động trên địa bàn cũng như các khu vực lân cận tăng gần gấp đôi số lượng đơn vị đầu tư sản xuất kinh doanh ở địa phương tăng gấp 1,5 lần  so với trước năm 2010.

03 lµng nghÒ truyÒn thèng s¶n xuÊt bón, b¸nh vÉn ®­îc duy tr× vµ ph¸t triÓn, hiÖn nay khoa häc kü thuËt ngµy cµng ®­îc ¸p dông nhiÒu h¬n, toµn ph­êng cã tæng sè gÇn 200 m¸y lµm bón, b¸nh (t¨ng gÇn gÊp ®«i so víi n¨m 2012) ®· gióp t¨ng n¨ng suÊt s¶n xuÊt, gi¶m c«ng ng­êi lao ®éng, mang l¹i thu nhËp trªn trªn 70 tû ®ång/th¸ng.

Toµn ph­êng cã trªn 1.000 hé s¶n xuÊt kinh doanh c¸ thÓ, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho  trªn 3.000 lao ®éng, t¨ng gÊp 1,5 lÇn so víi n¨m 2012.

+ VÒ x©y dùng: trên cơ sở các hạng mục trong Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Xây dựng đô thị theo hướng đồng bộ để Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, Đảng ủy – HĐND – UBND phường đã chủ động rà soát để đánh giá lập danh mục các hạng mục cần đầu tư xây dựng để đáp ứng yêu cầu của đơn vị hành chính cấp phường đô thị của thành phố. Trong những năm qua, tiếp tục đầu tư xây dựng và phối hợp đầu tư xây dựng: Trạm y tế phường, Trạm cấp nước sạch cho nhân dân, Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND phường, xây dựng mở rộng trường Mầm Non, Trường Tiểu học, Trường THCS phường, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, hoàn thành xây dựng các tuyến đường đất, chuẩn bị các bước trải áp phan các tuyến đường trục chính trong khu dân cư….

+ Về thương mại, dịch vụ: Đẩy mạnh các hoạt động thương mại tại khu vực chợ Ba tiền với trên 200 hộ thường xuyên kinh doanh buôn bán, tạo công ăn, việc làm cho hàng trăm lao động…. Trước năm 2012 trên địa bàn phường mới có vài chục nhà cho thuê trọ, nhưng đến nay, đã có trên 1.500 phòng trọ cho trên 3.000 lượt công nhân lao động ở cụm công nghiệp phường thuê, cùng với đó là các dịch vụ kinh doanh, ăn uống cũng phát triển, tạo việc làm tại chỗ cho nhân dân địa phương.

+ Về nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản: Tận dụng hết diện tích ao, hồ, diện tích chuyển đổi ruộng trũng để nuôi thả cá. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản khoảng trên 60 ha trong đó 40 ha nuôi thả cá, còn lại kết hợp mô hình trang trại với nhiều mặt hàng nông sản mang giá trị kinh tế cao như BaBa, cá sấu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân…

+ Về nông nghiệp: phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, sử dụng giống, cây, con có năng suất cao, chất lượng tốt.

+ Một số chỉ tiêu chủ yếu đã đạt được trong năm 2018:

Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 53 tỷ đồng, tăng trên 10 lần, tổng chi ngân sách địa phương là 50 tỷ đồng tăng trên 10 lần so với năm 2012. 

Tỷ lệ hộ nghèo: 2,0 % giảm 3,3% so năm 2012.

+ Y tế - Giáo dục được quan tâm thực hiện với cả 3 trường học (Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm Non) đều đạt chuẩn Quốc gia về giáo dục trong đó trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2, Y tế đạt chuẩn quốc gia về Y tế.

+ Văn hóa – Văn nghệ - Thể dục thể thao có bước phát triển vững chắc: 7/7 khu phố đều có nhà văn hóa được xây dựng khang trang, sạch đẹp, có khu vui chơi, giải trí, sinh hoạt cộng đồng của khu dân cư. Các phong trào văn hóa văn nghệ phát triển mạnh mẽ với hàng chục câu lạc bộ Văn nghệ, Câu lạc bộ Cầu lông, Câu lạc bộ dưỡng sinh….

+  Công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương được thực hiện tốt. Đảm bảo giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao trong đó tỷ lệ thanh niên viết đơn tình nguyện luôn chiếm 40-50%. Công tác huấn luyện dân quân tự vệ, Dự bị động viên được chú trọng thực hiện. Đảng ủy - UBND phường đã chỉ đạo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thường xuyên chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác quân sự quốc phòng trên địa bàn. Trên địa bàn phường có các lực lượng: Dự bị động viên, Dân quân tự vệ cơ động và tại chỗ, tiềm lực đảm bảo quốc phòng, an ninh mạnh.

+  Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được duy trì ổn định. Hằng năm đều thực hiện tốt kế hoạch phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống thiên tai lũ lụt... Tổ dân phố, tổ hoà giải khu dân cư được cũng cố thường xuyên nhằm giải quyết tại chỗ những vấn đề an ninh ngay từ khu dân cư, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong nhân dân.

 Với những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định diện mạo của Khắc Niệm đã có những bước phát triển, thay đổi mạnh mẽ với hệ thống đường giao thông được bê tông và nhựa hóa đồng bộ. Hệ thống các thiết chế văn hóa, nhà văn hóa các khu phố được hình thành và phát huy tác dụng, các trường học được đầu tư xây dựng theo hướng chuẩn hóa mức độ 2. Hệ thống trạm y tế được xây dựng khang trang đạt chuẩn y tế. Trung tâm văn hóa, hội trường đa năng được xây dựng đồng bộ. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cùng với những nỗ lực, lao động và phát triển của nhân nhân dân và cán bộ phường Khắc Niệm đã được đền đáp xứng đáng bằng việc đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập 3 phường của Thành phố Bắc Ninh trong đó có phường Khắc Niệm vào năm 2014. Đến năm 2017, được tỉnh Bắc Ninh công nhận là đơn vị hành chính phường loại 1 thuộc Thành phố Bác Ninh. Đây là sự ghi nhận những thành tích mà nhân dân và cán bộ phường Khắc Niệm đã đạt được. Đồng thời như một mốc son đánh dấu sự chuyển mình sang một trang mới của cán bộ và nhân dân địa phương, tạo đà cho phường Khắc Niệm tiếp tục xây dựng và phát triển sau này…

Nguồn: UBND phường Khắc Niệm