Liên kết website

Thống kê truy cập

Online : 4844
Đã truy cập : 113808640
Không có tài liệu và tệp tin đa phương tiện nào trong thư mục này.
Tài liệu
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}

  • Ngày 4 tháng 10 năm 2023
    Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử phường Đáp Cầu!

    TRẠM Y TẾ PHƯỜNG ĐÁP CẦU TỔ CHỨC KHÁM SÀNG LỌC BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM CHO NGƯỜI CAO TUỔI  NHÂN NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI 1/10