Thành phố Bắc Ninh tổng kết nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.mp4
29/03/2024 -  22