TPBN đảm bảo ANTT trong quá trình thi công tại dự án ĐTXD KTKT để tái định cư phục vụ các dự án, công trình trọng điểm, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.mp4
22/03/2024 -  104