Ban CHQS thành phố Bắc Ninh tuyên truyền về truyền thống và tư vấn tuyển sinh quân sự năm 2024.mp4
19/03/2024 -  16