Văn bản quy phạm pháp luật

Kế hoạch điều chỉnh Thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Bắc Ninh-BẢN CHUẨN
Số ký hiệu 01/KH-BCĐ (Bản chuẩn) Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 23/02/2024 Người ký Nguyễn Mạnh Hiếu
Lĩnh vực Y tế File đính kèm
Nội dung Kế hoạch điều chỉnh Thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Bắc Ninh-BẢN CHUẨN
Văn bản khác :