Văn bản quy phạm pháp luật

Thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh tháng 02/2024
Số ký hiệu 21/TB-UBND Hình thức văn bản Thông báo
Ngày ban hành 19/02/2024 Người ký Hoàng Tiến Hà
Lĩnh vực Hành chính File đính kèm
Nội dung Thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh tháng 02/2024
Văn bản khác :