Văn bản quy phạm pháp luật

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn thành phố Bắc Ninh năm 2023
Số ký hiệu 41/KH-UBND Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 06/03/2023 Người ký Nguyễn Mạnh Hiếu
Lĩnh vực Hành chính File đính kèm
Nội dung KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn thành phố Bắc Ninh năm 2023