Văn bản quy phạm pháp luật

Thông báo lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2021-2023
Số ký hiệu 27/TB-UBND Hình thức văn bản Thông báo
Ngày ban hành 02/03/2023 Người ký Nguyễn Song Hà
Lĩnh vực Hành chính File đính kèm
Nội dung Thông báo lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2021-2023