Văn bản quy phạm pháp luật

KH đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Bắc Ninh năm 2023
Số ký hiệu 14/KH-UBND Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 19/01/2023 Người ký Nguyễn Mạnh Hiếu
Lĩnh vực Hành chính File đính kèm
Nội dung KH đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Bắc Ninh năm 2023