Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 894
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 678/UBND-KT Hỗ trợ tuyên truyền cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai năm 2024 Hành chính 03/04/2024
2 676/UBND-KT V/v tăng cường công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất Nông nghiệp 03/04/2024
3 76/KH-UBND Kế hoạch Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và đảm bảo an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn thành phố giai đoạn 2024-2030 Hành chính 03/04/2024
4 681/UBND-VHTT Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và VH đọc tỉnh BN lần thứ Ba năm 2024 Hành chính 03/04/2024
5 77/KH-UBND Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại thành phố Bắc Ninh năm 2024 Hành chính 03/04/2024
6 641/UBND-QLĐT Tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn thành phố Bắc Ninh Hành chính 28/03/2024
7 608/UBND-KT CV xác định nhu cầu, tìm kiếm chuyển giao công nghệ Hành chính 28/03/2024
8 72/KH-UBND Kế hoạch triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn thành phố Bắc Ninh Giáo dục và Đào tạo 27/03/2024
9 617/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp trên đại bàn thành phố Bắc Ninh năm 2024 Hành chính 25/03/2024
10 573/UBND-TP Giới thiệu văn bản pháp luật mới số tháng 3/2024 Hành chính 25/03/2024
11 69/KH-UBND Kế hoạch thực hiện đảm bảo an sinh xã hội năm 2024 Hành chính 22/03/2024
12 553/UBND-VHTT Về việc đôn đốc việc chuẩn hóa, cập nhật thông tin tài khoản thư điện tử công vụ phục vụ kết nối Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an Hành chính 21/03/2024
13 546/UBND-VHTT Cảnh báo, phát hiện, xử lý đảm bảo an toàn thông tin, lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 3/2024 Hành chính 21/03/2024
14 554/UBND-VHTT Về việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan báo chí bằng văn bản điện tử Hành chính 21/03/2024
15 547/UBND-KT V/v đôn đốc xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đê điều, Luật Thủy lợi còn tồn tại năm 2023. Hành chính 21/03/2024
16 550/UBND-TNMT CV v/v báo cáo kết quả xác minh, giải quyết thông tin phản ánh, kiến nghị trên cổng thông tin điện tử (Trường Phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, phường Võ Cường) Hành chính 21/03/2024
17 548/UBND-KT V/v xử lý các trường hợp vi phạm Luật Thuỷ lợi mới phát sinh tháng 02/2024 Hành chính 21/03/2024
18 556/UBND-QLĐT V/v kiểm tra thông tin về các đối tượng dự kiến được giải quyết mua nhà ở xã hội tại các dự án trên địa bàn thành phố Bắc Ninh Hành chính 21/03/2024
19 542/UBND-QLĐT V/v tăng cường phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người và nhà ở khu chung cư 2A và 3D khu tập thể nhà máy thuốc lá Bắc Sơn tại phường Đáp Cầu trong mùa mưa bão Hành chính 20/03/2024
20 551/UBND-KT Cấp nước tưới dưỡng cho lúa vụ xuân năm 2024 Nông nghiệp 20/03/2024
Trang 1/45|<<123456>>|