Giới thiệu chung Thành Uỷ

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 13098
Trụ sở Thành ủy Bắc Ninh
 

1. Thông tin chung:

Địa chỉ: Số 10, đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh,

Email: vptu.bn@bacninh.gov.vn

Điện thoại: (0222) 3 821 238

Fax: (0222) 3 874 274

 2. Các ban, đơn vị trực thuộc:

- Văn phòng  Thành ủy

- Ban Tổ chức Thành uỷ

- Ban Tuyên giáo Thành uỷ

- Ban Dân vận Thành uỷ

- Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ

- Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố

3. Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XXII (nhiệm kỳ 2020-2025)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Tạ Đăng Đoan

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy , Bí thư Thành ủy

2

Nguyễn Hoàng Long

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

3

Nguyễn Song Hà

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

4

Nguyễn Thanh Mai

UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

5

Nguyễn Mạnh Hiếu

UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố

6

Nguyễn Văn Hiếu

UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố

 

7

Chu Thanh Hải Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố

8

Đỗ Chu Hưng

UVBTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy

9

Nguyễn Đức Hiện

UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố

10

Nguyễn Trung Dũng

UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

11

Trương Ngọc Trang

UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch MTTQ thành phố

12

Nguyễn Hồng Vỵ

UVBTV Thành ủy, Trưởng Công an thành phố

13

Nguyễn Trọng Liên

UVBTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố

14

Nguyễn Công Vạn

UVBTV Thành ủy, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố

15

Nguyễn Văn Hưng

TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy

16

Nguyễn Thị Hương Giang

TUV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

17

Nguyễn Thị Hiền

TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy

18

Trần Tuấn Anh

TUV, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố

19

Trần Thu Hà

TUV, Bí thư Thành đoàn Bắc Ninh

20

Quách Thị Ánh

TUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

21

Ngô Minh Hiệu

TUV, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố

22

Đỗ Văn Đại

TUV, Chánh án Toà án nhân dân thành phố

23

Nguyễn Ngọc Hiếu

TUV, Trưởng phòng Quản lý và đô thị thành phố

24

Nguyễn Thị Khuy

TUV, Chánh Thanh tra thành phố

25

Nguyễn Văn Hùng

TUV, Trưởng Phòng Nội vụ thành phố

26

Trần Quang Lộc

TUV, Chánh văn phòng Thành ủy

27

Nguyễn Thị Hải

TUV, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố

28

Nguyễn Thị Phúc

TUV, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố

29

Nguyễn Cương Nghị

TUV, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố

30

Lại Thị Nguyệt

TUV, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố

31

Nguyễn Trung Thành

TUV, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng thành phố

32

Nguyễn Thuý Tình

TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kinh Bắc

33

Nguyễn Quốc Chung

TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ninh Xá

34

Vũ Xuân Hùng

TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thị Cầu

35

Nguyễn Tiến Lợi

TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khắc Niệm

36

Nguyễn Hà

TUV, Bí thư Đảng ủy phường Phong Khê

37

Nguyễn Hồng Quang

TUV, Bí thư Đảng ủy phường Vũ Ninh

38

Diêm Quốc Dũng

TUV, Bí thư Đảng ủy phường Võ Cường

39

Nguyễn Ngọc Chanh

TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nam Sơn

Nguyễn Văn Hiếu

UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố

Nguồn: VPTU