UBND thành phố họp phiên thường kỳ tháng 11

23/11/2021 13:51 Số lượt xem: 171

Ngày 22/11, UBND thành phố tổ chức họp phiên thường kỳ 11 năm 2021, bàn công tác phòng chống dịch Covid 19 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Song Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp. Mời dự có đồng chí Nguyễn Thanh Mai, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, Ủy ban MTTQ thành phố; cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND 19 phường.

Bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid 19, thành phố Bắc Ninh đã tập trung cao độ trên tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Hiện nay, số ca nhiễm mới trên địa bàn chủ yếu là công nhân tại các doanh nghiệp trong KCN Quế Võ (thuộc phường Nam Sơn, Vân Dương). Thành phố hiện có 02 phường địa bàn vùng đỏ - cấp độ 4; 03 phường vùng vàng - cấp độ 2; 14 phường vùng xanh - cấp độ 1. Trên cơ sở xác định, đánh giá cấp độ dịch, Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 thành phố chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và các địa phương triển khai các biện pháp chống dịch phù hợp với cấp độ dịch. Thành lập 02 tổ công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường Nam Sơn, Vân Dương. Đồng thời tổ chức tiêm gần 500.000 liều Vắc xin phòng Covid-19 cho nhân dân, trong đó có 53.043 người tiêm 1 mũi, hơn 200.000 người đã tiêm 2 mũi (tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 01 mũi Vắc xin là 99,9%; tỷ lệ người trên 50 tuổi tiêm đủ 2 mũi Vắc xin là 78,5%...).


 

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Song Hà ghi nhận các cấp, các ngành đã nỗ lực khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để đảm bảo các điều kiện thúc đẩy phát triển KT-XH và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đồng chí yêu cầu các phòng chuyên môn và 19 phường tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Trong trường hợp phát sinh tình huống mới cần chủ động phối hợp giải quyết theo hướng ưu tiên đảm bảo yêu cầu an toàn phòng, chống dịch. Giao Trung tâm Y tế thành phố chủ trì, phối hợp với UBND các phường tiếp tục rà soát, tổ chức tiêm Vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng đủ điều kiện để mở rộng độ bao phủ Vắc xin trên địa bàn, đặc biệt cho các nhóm đối tượng là trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi và người dân tại các địa bàn có tỷ lệ tiêm chủng chưa cao...Phòng GD&ĐT thành phố sẵn sàng các kịch bản phương án phòng dịch theo từng cấp độ, đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy, học tập.

          Đối với lĩnh vực điều hành ngân sách Nhà nước, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp thu ngân sách nhà nước; quản lý, điều hành ngân sách chặt chẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính; tp trung rà soát tổng thể các nguồn thu, chống thất thu thuế; cơ quan chuyên môn đề xuất hướng xử lý các tổ chức, cá nhân chậm nộp thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn...

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tiếp tục tập trung xử lý nghiêm các vi phạm về môi trường, đất đai, lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn phường Phong Khê theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Giao UBND phường Phong Khê phối hợp với Tổ công tác của UBND thành phố báo cáo kết quả tự tháo dỡ công trình vi phạm, xác nhận nội dung đã tháo dỡ xong của các cơ sở. Phòng Tài nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, kiểm tra các cơ sở sản xuất giấy trước khi vận hành thử nghiệm; phối hợp với phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND thành phố xử lý dứt điểm các bãi tập kết vật liệu xây dựng ngoài quy hoạch hiện đang tồn tại trên địa bàn; yêu cầu các chủ bãi hoàn thiện hồ sơ đất đai theo quy định. Đồng thời, tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ, trong đó xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND các phường để tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong công tác GPMB, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phê duyệt phương án giao đất và danh sách các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được giao đất theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Song Hà cơ bản thống nhất và đề nghị các cơ quan chuyên môn rà soát, hoàn thiện nội dung các Báo cáo kết quả thực hiện năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 trên các lĩnh vực: Tình hình KT-XH; điều hành của UBND thành phố; dự toán ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng đất đai; đảm bảo an ninh trật tự; công tác quốc phòng - quân sự địa phương; thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thi hành án dân sự; các Đề án: "Nâng cao năng lực thu gom, xử lý nước thải đô thị giai đoạn 2021-2025"; "Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thu gom, phân loại và xử lý chất thải, rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025". 

Tại phiên họp, nội dung khen thưởng chuyên đề tháng 11, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Song Hà đã tặng Giấy khen 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021) và 39 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021).                                              

P. Hưng, T. Nga - Đài phát thanh TP Bắc Ninh