UBND thành phố họp đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án DCDV

15/09/2023 15:57 Số lượt xem: 200

Ngày 13/9, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì cuộc họp đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án dân cư dịch vụ trên địa bàn các phường Vạn An, Khắc Niệm, Vân Dương, Hạp Lĩnh.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn của thành phố và các phường có dự án dân cư dịch vụ trên địa bàn.


 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hiếu phát biểu chỉ đạo

Hiện nay, phường Vạn An đang triển khai thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở dân cư dịch vụ và đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, khu Thụ Ninh, phường Vạn An; tổng số lô đất theo quy hoạch là 345 lô, trong đó:156 lô đất đã được thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất cả khu; 189 lô đất còn lại để giao đất DCDV cho các hộ gia đình, cá nhân. Dự án đã có Quyết định giao đất của UBND tỉnh, cơ bản đã xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật. Hiện dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc do chưa được ban hành Quyết định phê duyệt kết quả gắp thăm lô đất DCDV đợt 1 để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất lần 2 của các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

Đối với phường Khắc Niệm đang triển khai 02 dự án, gồm: Dự án dân cư dịch vụ phường Khắc Niệm (7,1 ha) do UBND phường Khắc Niệm làm chủ đầu tư, tổng số lô đất theo quy hoạch 351 lô đất; Dự án dân cư dịch vụ cụm công nghiệp Khắc Niệm (14,7 ha) do phòng Quản lý đô thị thành phố làm chủ đầu tư, tổng số lô đất theo quy hoạch 454 lô đất.

Phường Hạp Lĩnh cũng đang triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở dân cư dịch vụ số 1 với tổng mức đầu tư hơn 98 tỉ đồng. Trong đó, khu A gồm 374 lô được giao cho khu Trần và Khu Sơn. Khu B gồm 173 lô đã có Quyết định thu hồi đất và giao đất của UBND tỉnh Bắc Ninh tại Quyết định số 291 ngày 12/8/2013. Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở dân cư dịch vụ số 5, phường Hạp Lĩnh gồm 416 lô, hiện đã cơ bản ghép lô xong và được UBND thành phố phê duyệt.  Còn lại 46 lô đề nghị UBND tỉnh cho đấu giá.

Tại phường Vân Dương, dự án DCDV và đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng khu Chu Mẫu gồm 02 dự án: 6,1 ha và 10,39ha. (Tổng số lô đất theo quy hoạch 786 lô; trong đó số lô đất giao DCDV là 670 lô và 116 lô đấu giá). Đối với dự án DCDV thôn Lãm Trại, xã Vân Dương (nay là phường Vân Dương) có tổng số 278 lô đất theo quy hoạch.   

Tại cuộc họp, lãnh đạo các phường: Vạn An, Khắc Niệm, Vân Dương, Hạp Lĩnh báo cáo cụ thể tiến độ thực hiện các dự án DCDV trên địa bàn; đồng thời nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại và đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các Phòng chuyên môn tiếp tục quan tâm, hướng dẫn địa phương những bước tiếp theo để giao đất DCDV và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất DCDV cho nhân dân đảm bảo đúng quy định.


Toàn cảnh cuộc họp

Trên cơ sở báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án đất DCDV của 04 phường và ý kiến giải đáp của các Phòng, ban chuyên môn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hiếu chỉ đạo:

UBND phường Khắc Niệm tổ chức ghép lô, lập phương án giao đất, gắp thăm trình UBND thành phố phê duyệt đối với các lô đất còn lại của 02 dự án DCDV trên địa bàn, thời gian xong trước ngày 30/11/2023.Tiếp tục tuyên truyền, vận động đối với 01 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tại dự án DCDV 14,7ha. Hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND thành phố trình UBND tỉnh xin chủ trương cho phép lập phương án bồi thường, thu hồi bổ sung đối với phần đất chồng lấn với công ty Đại Thủy; thời gian  xong trước ngày 10/10/2023. Dự án DCDV 7,5ha: Giao UBND phường phối hợp với phòng Quản lý đô thị thành phố xác định vị trí di chuyển "Đài tưởng niệm khu Thượng" đảm bảo phù hợp với quy hoạch, thời gian xong trước ngày 25/10/2023.

Tại dự án DCDV khu số 1, phường Hạp Lĩnh: Giao UBND phường chủ trì, phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố tập trung kiểm đếm, lập hồ sơ, phương án di chuyển các ngôi mộ trong ranh giời, thời gian xong trước ngày 25/10/2023. Tiếp tục tuyên truyền, vận động đối với các hộ gia đình chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ; hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương cưỡng chế; thời gian xong trước 30/11/2023. Đối với dự án DCDV khu số 5: Giao UBND phường phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố hoàn thiện hồ sơ phương án đối với phần đất ở trình UBND thành phố xem xét phê duyệt; thời gian xong trước ngày 31/12/2023.

 UBND phường Vạn An: Đối với 93 lô đã được UBND thành phố phê duyệt kết quả gắp thăm theo Quyết định số 1528 ngày 29/8/2023, giao UBND phường phối hợp với Chi cục thuế thành phố gửi thông báo và tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân hoàn thành nghĩa vụ tài chính để đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thời gian phấn đấu hoàn thành xong trước tháng 11/2023. Đối với các trường hợp chưa được phê duyệt đối tượng: Giao UBND phường tiếp tục lập phương án, tổ chức ghép lô trình UBND thành phố xem xét để gắp thăm đợt 2, thời gian xong trước ngày 15/12/2023.

 Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu UBND phường Vân Dương tiếp tục tuyên truyền, vận động đối với các hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ; hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố để tiếp tục báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương cưỡng chế. Khẩn trương có biện pháp yêu cầu các hộ tái lấn chiếm tháo dỡ công trình hoàn trả mặt bằng dự án; thời gian xong trước ngày 30/11/2023.

Đối với các cơ quan, đơn vị thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn UBND 04 phường hoàn thiện thủ tục, hồ sơ pháp lý có liên quan, phấn đấu triển khai thực hiện các dự án DCDV trên địa bàn đảm bảo theo đúng mốc thời gian, tiến độ đề ra./.

Minh Khang – Trung tâm VHTT và Truyền thông thành phố