Trung tâm Chính trị thành phố tổng kết công tác thông tin tuyên truyền năm 2022

09/12/2022 11:26 Số lượt xem: 187

Sáng 09/12, Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức hội nghị thông tin thời sự tháng 12 và tổng kết công tác thông tin tuyên truyền năm 2022.

          Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hiện, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố;các đồng chí báo cáo viên của Thành ủy; Trưởng, Phó Ban Tuyên giáo các phường; tuyên truyền viên của các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy; các học viên lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 5 năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiện, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố tổng kết công tác thông tin tuyên truyền năm 2022

Trong năm 2022, Trung tâm Chính trị thành phố định kỳ hàng tháng tổ chức hội nghị thông tin thời sự và định hướng công tác tuyên truyền miệng trong toàn Đảng bộ. Duy trì giao ban về công tác tuyên truyền miệng; chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, kịp thời thông tin đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Hiện nay, đội ngũ báo cáo viên của thành phố có 19 đồng chí; tuyên truyền viên chi, đảng bộ cơ sở 189 đồng chí. Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên ở Đảng bộ thành phố từng bước đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp và nâng cao chất lượng hoạt động.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tổ chức 08 hội nghị thông tin và 02 hội nghị chuyên đề cho hơn 1.700 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Nội dung thông tin đảm bảo đúng định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Thành ủy, đảm bảo tính toàn diện, phong phú trên các lĩnh vực.

Trung tâm thường xuyên cập nhật nội dung tài liệu tham khảo nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên, đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức tuyên truyền sâu rộng, có bài bản hệ thống các văn kiện, Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, thành phố; tuyên truyền các ngày lễ, kỉ niệm trong năm; các phong trào thi đua, những thành tựu, kết quả nổi bật của của tỉnh, thành phố và cơ sở sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Duy trì nền nếp hội nghị thông tin các cấp, đảm bảo quyền được thông tin của đảng viên. Thường xuyên rà soát, bổ sung đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ thành phố đến cơ sở...

Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin thời sự năm 2022

Nhân dịp này, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố khen thưởng cho tập thể đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt của 03 Chi, Đảng bộ và 05 đồng chí truyên truyền viên nòng cốt vì có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin thời sự của thành phố năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Quán Phú, Nguyên Trưởng phòng báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt những thông tin quan trọng về tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại nổi bật của Đảng, Nhà nước ta trong năm 2022 và định hướng nhiệm vụ công tác đối ngoại thời gian tới./.

Tuấn Minh - Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông thành phố