Triển khai các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường, rà soát, đôn đốc thu ngân sách trên địa bàn phường Khắc Niệm

17/10/2022 08:35 Số lượt xem: 328

Sáng 14/10, UBND thành phố tổ chức hội nghị triển khai các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường, rà soát, đôn đốc thu ngân sách trên địa bàn phường Khắc Niệm. Đồng chí Nguyễn Song Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì. Tham dự có lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn của thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Khắc Niệm.


 

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Song Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Hội LHPN thành phố đã báo cáo nhanh kết quả thí điểm sử dụng vi sinh IMO trong xử lý nước thải tại làng nghề bún phường Khắc Niệm và đề xuất, kiến nghị các giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời gian tới. Trong đó, các giải pháp xử lý ô nhiễm nước thải và không khí được chia theo 4 giai đoạn; Giai đoạn 1: Xử lý ô nhiễm mương, cống xả thải; giai đoạn 2: Xử lý ô nhiễm khu xử lý nước thải tập trung; giai đoạn 3: Thu hồi và tái chế bột lắng từ hộ sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; giai đoạn 4: Khôi phục hệ sinh thái môi trường tại toàn bộ hệ thống nước thải theo hướng bền vững.

Bên cạnh đó, Chi cục Thuế thành phố cũng báo cáo nhanh tình hình quản lý và kết quả thu thuế đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn phường Khắc Niệm và đề xuất với UBND thành phố một số biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý thu và chống thất thu thuế tại địa phương. Theo đó, toàn phường Khắc Niệm hiện có 6/149 hộ sản xuất bún đang quản lý thuế: 4 hộ đang thực hiện thu thuế hàng tháng và 2 hộ đã quản lý thuế (hộ thu nhập thấp), còn 143 hộ chưa thực hiện rà soát.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Song Hà đề nghị đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với địa phương tiếp tục làm thí điểm các phương án xử lý ô nhiễm nước thải tại làng nghề bún phường Khắc Niệm. Giao Công an thành phố chủ trì phối hợp với các phòng, ban chuyên môn thành phố và chính quyền địa phương thành lập các Tổ kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất bún, lấy mẫu xét nghiệm nước thải, yêu cầu các hộ sản xuất ký cam kết và kiên quyết xử lý xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Chi cục Thuế thành phố phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, thống kê, lập hồ sơ quản lý thuế đối với các hộ sản xuất bún trên địa bàn để triển khai thu thuế trong thời gian tới. Đối với phường Khắc Niệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ; tăng cường tuyên truyền để các hộ sản xuất nghiêm túc chấp hành./.

Mạnh Tùng-Trung tâm VHTT và Truyền thông thành phố.