TPBN cưỡng chế giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường TL.286

02/11/2022 11:55 Số lượt xem: 314

Ngày 02/11, UBND thành phố Bắc Ninh phối hợp với phường Vạn An tổ chức cưỡng chế để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường TL.286 cải tuyến mới từ phường Vạn An đến phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Tới chỉ đạo buổi cưỡng chế có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố.


 


 


Một số hình ảnh tại buổi cưỡng chế

Tại dự án đầu tư xây dựng tuyến đường TL.286 cải tuyến mới từ phường Vạn An đến phường Phong Khê hiện còn 01 hộ gia đình thuộc khu Đương Xá 3, phường Vạn An đang sử dụng tại thửa đất số 65, tờ bản đồ số 6, diện tích thu hồi: 203,6 m2 ở xứ đồng Rx Đồng Đanh thuộc Trích đo bản đồ địa chính (hiện trạng) số 151 đã được sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 22/8/2018, để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường TL.286 cải tuyến mới từ phường Vạn An đến phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh; Trường hợp này đã trây ì không nhận tiền bồi thường dù được đơn vị giải phóng mặt bằng tuyên truyền, giả thích, vận động nhiều lần.

Nhằm giữ nghiêm kỷ cương của pháp luật, UBND thành phố Bắc Ninh đã chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng để tiếp tục thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Quá trình tiến hành cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng quy trình đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật./.

Trần Doanh -Trung tâm VHTT&TT thành phố Bắc Ninh