Thành phố Bắc Ninh: Triển khai Công điện của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

04/10/2023 10:05 Số lượt xem: 159

Chiều 03/10, UBND thành phố tổ chức Hội nghị triển khai Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 20/9/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Đồng chí Nguyễn Song Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và 19 phường trên địa bàn thành phố.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Công an thành phố đã quán triệt, giới thiệu nội dung Công điện số 02 của UBND tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc tăng cường công tác PCCC trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, nhằm kịp thời khai hướng dẫn và thông tin, tuyên truyền rộng rãi để người dân nâng cao cảnh giác, ứng phó kịp thời không để xảy ra cháy, nổ, nhất là trong mùa hanh khô sắp tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương quán triệt nội dung Công điện số 825 ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác PCCC đến đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn phụ trách.


Toàn cảnh Hội nghị triển khai Công điện của UBND tỉnh 

Triển khai nghiêm túc, có hiệu quả văn bản số 3197 ngày 14/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác PCCC tại các chung cư, chung cư mini, nhà trọ, phòng trọ trên địa bàn tỉnh. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, chính quyền phải phát huy tốt vai trò trong công tác chỉ đạo, phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá kết quả để xem xét trách nhiệm đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện không nghiêm túc; mỗi cán bộ, công chức, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện các quy định về PCCC. Định kỳ ngày 15 hàng tháng báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tập hợp báo cáo Chính phủ theo quy định.

Triển khai Kế hoạch của UBND thành phố về tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn thành phố.


Lãnh đạo phường Vân Dương tham luận tại hội nghị 

Đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi, thảo luận đánh giá thực trạng, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt Công điện 02 trong thời gian tới.


Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Song Hà yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, địa phương xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc triển khai hiệu quả Công điện, đảm bảo thực hiện các nội dung theo đúng thời gian quy định. Đồng thời, nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo quyết liệt và duy trì thường xuyên các nhiệm vụ theo các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác PCCC và CNCH; khuyến cáo, hướng dẫn các biện pháp an toàn PCCC, đặc biệt là kỹ năng PCCC và thoát nạn cho người dân tại các chung cư, chung cư mini, nhà trọ, phòng trọ trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố giao Công an thành phố phối hợp với các phường rà soát, yêu cầu các khu chung cư triển khai tập huấn về công tác PCCC cho các thành viên Ban quản trị và cư dân. Hướng dẫn 100% các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ tổ chức thực tập các phương án thoát nạn; rà soát, bổ sung các phương tiện PCCC. Thành lập 03 đoàn kiểm tra tổ chức ra quân, tổng kiểm tra, rà soát các yêu cầu an toàn PCCC đối với các cơ sở, nhất là cơ sở có nguy cơ, cháy nổ cao...

Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VHTT&TT thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về PCCC; biện pháp thoát nạn, cứu người trên các phương tiện thông tin đại chúng để đông đảo quần chúng nhân dân biết, nâng cao ý thức thực hiện./.

Trần Doanh- Trung tâm VHTT&TT thành phố Bắc Ninh