TBKL tại Hội nghị triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công thành phố, gắn với xây dựng chính quyền điện tử hướng tới nền hành chính công hiện đại, minh bạch, hiệu quả

19/05/2022 16:17 Số lượt xem: 39
Nguồn: UBND thành phố