Kiểm tra xử lý giải tỏa các trường hợp vi phạm Luật Đê điều và Luật Thủy lợi

21/06/2022 15:39 Số lượt xem: 73

Sáng 20/6, đồng chí Chu Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố đi kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đê điều và Luật Thủy lợi, các cơ sở lắp đặt trạm trộn bê tông trên khu vực bãi sông tuyến đê Hữu Cầu. Cùng đi có lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thành phố.


 


 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Chu Thanh Hải kiểm tra tại các địa điểm có công trình vi phạm Luật Đê điều và Luật Thủy lợi

Thực hiện Thông báo số 39/TB-UBND ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh. UBND thành phố Bắc Ninh đã xây dựng Kế hoạch thực hiện giải tỏa các trường hợp vi phạm Luật Đê điều và Luật Thủy lợi, các trạm trộn bê tông xây dựng trái phép ngoài bãi sông vi phạm lĩnh vực đê điều.

Qua kiểm tra, rà soát, trên địa bàn thành phố còn tồn tại: 11 trường hợp vi phạm Luật Đê điều (Vũ Ninh: 02 trường hợp, Hòa Long: 04 trường hợp, Kim Chân: 05 trường hợp). Trong đó, có 04 trường hợp có lắp đặt trạm trộn bê tông xây dựng trái phép ngoài bãi sông vi phạm Luật Đê điều thuộc phường Vũ Ninh (02 trường hợp) và phường Kim Chân (02 trường hợp). Vi phạm Luật Thủy lợi: 04 trường hợp thuộc phường Phong Khê; trong đó có: 01 trường hợp xây dựng công trình kiên cố nhà 02 tầng vi phạm Luật Thủy lợi. Đối với các trường hợp vi phạm UBND thành phố đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu tháo dỡ công trình.

Trực tiếp đi kiểm tra tại các địa điểm có công trình vi phạm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chu Thanh Hải đề nghị: Chủ tịch UBND các phường có công trình vi phạm chủ trì phối hợp với các phòng, ban đơn vị chuyên môn của thành phố ttếp tục kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm trên địa bàn, đặc biệt là cơ sở sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng có lắp đặt trạm trộn bê tông trên khu vực bãi sông. Thông báo yêu cầu các cơ sở giải tỏa các công trình vi phạm Luật Đê điều và Luật Thủy lợi, đặc biệt là các cơ sở có trạm trộn bê tông xây dựng trái phép ngoài bãi sông thực hiện tự tháo dỡ các công trình vi phạm trả lại hiện trạng xong trước ngày 20/6/2022. Đồng thời giao các đơn vị lập phương án lực lượng, phương tiện, kinh phí... để thực hiện cưỡng chế nếu các cơ sở không tự tháo dỡ. Sau ngày 20/6, nếu các đơn vị không thực hiện tự tháo dỡ công trình vi phạm, UBND phường báo cáo và đề nghị UBND thành phố duyệt phương án và ban hành Quyết định cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm, các trạm trộn bê tông xây dựng trái phép theo quy định pháp luật. Sau khi xử lý giải tỏa các công trình vi phạm lĩnh vực đê điều, giao UBND các phường phối hợp với Hạt Quản lý đê điều, Xí nghiệp khai thác công trình Thủy lợi thành phố quản lý theo quy định./.

Mạnh Tùng-Trung tâm VHTT và Truyền thông thành phố.