Hội Nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII)

12/10/2021 14:59 Số lượt xem: 40

Chiều 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì.

Dự tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh có đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Song Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Bí thư 19 phường trên địa bàn thành phố.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Theo đó, từ ngày 04/10 đến ngày 07/10/2021, Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, dưới dự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ban Chấp hành Trung ương đã cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước năm 3 năm 2022 - 2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.


 

Hội Nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII

Ngoài ra, Ban Chấp hành Trung ương cũng cho ý kiến vào Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định về những việc đảng viên không được làm; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh, Bí thư Thành ủy, Tạ Đăng Đoan đề nghị các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, khẩn trương tổ chức thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) đến cán bộ, đảng viên bằng hình thức phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế. Đồng thời, chủ động xây dựng Dự thảo Chương trình hành động để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra./.

Trần Doanh- Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh