Hội nghị triển khai Kế hoạch tăng cường công tác quản lý thu và chống thất thu thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh

22/11/2022 19:49 Số lượt xem: 104

Chiều 21/11, đồng chí Chu Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị triển khai Kế hoạch tăng cường công tác quản lý thu và chống thất thu thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố; lãnh đạo Chi cục Thuế thành phố và chủ tịch UBND 19 phường.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Chu Thanh Hải phát biểu kết luận tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Chi cục Thuế thành phố đã báo cáo Kế hoạch triển khai tăng cường công tác quản lý thu và chống thất thu thuế. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý thu và chống thất thu thuế; nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của cá nhân, hộ kinh doanh, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước; tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thuế trên địa bàn… Đối tượng nộp thuế bao gồm cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình trên toàn thành phố có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật có doanh thu đến mức nộp thuế.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chu Thanh Hải đề nghị: Cơ quan Thuế chủ trì, tham mưu kịp thời với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các phường có trách nhiệm phối hợp tham gia công tác quản lý thuế; thành lập các tổ kiểm tra, rà soát, thống kê, triển khai quản lý thu và chống thất thu thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn (thành phần gồm lãnh đạo UBND các phường làm Tổ trường). Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa việc triển khai công tác quản lý thu và chống thất thu thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố; các Thông tư, Nghị định của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh. Các cơ quan, đơn vị chuyên môn của thành phố phối hợp với UBND các phường tổ chức thực hiện đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật./.

Mạnh Tùng-Trung tâm VHTT và Truyền thông thành phố