Hội nghị triển khai công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2022

12/05/2022 15:03 Số lượt xem: 61

Sáng 12/05, Ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT thành phố Bắc Ninh; đại diện Lãnh đạo BHXH tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và Trưởng các Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT 19 phường trên địa bàn.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu chỉ đạo

Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hầu hết các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp phải ngừng sản xuất kinh doanh, nhiều lao động phải nghỉ việc… Song,công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố được quan tâm thực hiện tốt, đảm bảo nhiệm vụ chính trị cấp trên giao. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN trong năm là 5.508,237 tỷ đồng, đạt 100,42% kế hoạch giao, tỷ lệ nợ là 2,60% trên tổng số thu, giảm 0,09% so với chỉ tiêu nợ được giao. Số người tham gia BHXH bắt buộc 211.175 người,tham gia BHXH tự nguyện 1.692 người, đạt 101,99% kế hoạch, tham gia BHYT là 410.010 người, đạt 100,42% kế hoạch. Trong năm, đã cấp 22.344 sổ BHXH, trong đó cấp mới, cấp lại là 18.778 sổ, số thẻ BHYT đã cấp là150.843 thẻ; trong đó cấp mới là 123.672 thẻ; cấp lại và đổi thẻ là 27.171 thẻ; chi trả các chế độ BHXH, BHYTvới số tiền là 1.462,253 tỷ đồng; bên cạnh đó, thành phố cũng tích cực phối hợp với BHXH tỉnh đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử, dịch vụ công trực tuyến; ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực BHXH, BHYT sử dụng ứng dụng VssID- BHXH số; trả lương hưu, trợ cấp qua thẻ ATM; thực hiện đăng ký, nộp tiền BHXH, BHYT qua Internet banking để giảm chi phí cho các tổ chức, cá nhân trong giao dịch và thích ứng an toàn khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá sâu về các giải pháp nhằm nâng tỷ lệ tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, nhất là tập trung các nội dung thay đổi phương pháp tuyên truyền tại một số phường có tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện thấp, công tác phối hợp chỉ đạo, công tác tổ chức thực hiện nâng tỷ lệ bao phủ BHYT từng địa phương và từng nhóm đối tượng tiềm năng nhằm đạt chỉ tiêu chung của UBND thành phố giao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hiếu  biểu dương và đánh cao những kết quả đạt được trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Các chính sách bảo hiểm đều ảnh hưởng và liên quan trực tiếp tới người lao động và nhân dân, thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT là nhiệm vụ rất quan trọng, sẽ góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội bền vững.

Đồng chí đề nghị trong năm 2022, các thành viên BCĐ, đặc biệt là các cơ quan liên quan, các ngành chuyên môn và các phường tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền, tích cực phối hợp với BHXH tỉnh phổ biến các chính sách về BHXH, BHYT rộng rãi đến người dân trên địa bàn, sớm khắc phục những hạn chế, vướng mắc còn tồn tại. Giao phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Bưu điện thành phố cung cấp cho các địa phương về những nhóm đối tượng tiềm năng; chú trọng truyên truyền đến một số đối tượng như: đội ngũ giáo viên đang dạy hợp đồng trong các trường, lực lượng Dân quân tự vệ, Bảo vệ dân phố... hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, từ đó nâng cao tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố./.

Thanh Tuyền – Tuấn Minh- TT Văn hóa - Thể thao & Truyền thông thành phố