Hội nghị rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ số, tiêu chuẩn: DDCI, ISO và một số chỉ tiêu khác

12/10/2022 10:50 Số lượt xem: 332

Chiều 11/10, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì Hội nghị rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ số, tiêu chuẩn: DDCI, ISO, mức độ cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử, tỷ lệ ký số văn bản điện tử, tỷ lệ trả lời phán ánh kiến nghị trên thiết bị di động và một số chỉ tiêu khác. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố.


 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hiếu phát biểu kết luận hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Hành chính công thành phố đã tiếp nhận 35.230 hồ sơ, trả kết quả 34.803 hồ sơ thủ tục hành chính; trung bình mỗi ngày tiếp nhận, trả kết quả 405 hồ sơ. Tổng số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (từ ngày 1/1 – 10/10/2022) là 737 hồ sơ (tăng 10,1 lần so mới giai đoạn 2017 – 2021); trong đó, 149 hồ sơ mức độ 3 đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp nhận, giải quyết và 588 hồ sơ nộp tiền thuế đất trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Về dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) 9 tháng đầu năm đã có 66 trường hợp người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ…

Theo báo cáo của các cơ quan chuyên môn thành phố, trong 9 tháng đầu năm tỷ lệ trả lời phán ánh kiến nghị trên thiết bị di động; tỷ lệ đăng tin, bài trên Cổng thông tin điện tử của một số phường vẫn còn thấp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế và đưa ra phương hướng giải quyết trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hiếu đề nghị: các phòng, ban, đơn vị thành phố và các phường trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện các chỉ số, tiêu chuẩn, mức độ cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử, tỷ lệ ký số văn bản điện tử, tỷ lệ trả lời phán ánh kiến nghị trên thiết bị di động… Giao phòng Nội vụ thành phố thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc và phê bình các đơn vị không hoàn thành đủ chỉ tiêu (tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ điện tử dưới 90%, tỷ lệ đăng tin bài trên Cổng thông tin điện tử dưới 10 tin/ tháng); tham mưu văn bản yêu cầu các đơn vị giải trình gửi vể phòng Nội vụ trước ngày 18/10 để tổng hợp báo cáo./.

Mạnh Tùng-Trung tâm VHTT và Truyền thông thành phố.