Hội nghị hướng dẫn công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023 – 2025

04/10/2023 09:57 Số lượt xem: 99

Sáng ngày 3/10, tại Hội trường Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông thành phố Bắc Ninh, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2023 – 2025. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố; Lãnh đạo Công an, Văn phòng HĐND – UBND, phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng LĐTB&XH thành phố; Lãnh đạo UBND phường, cán bộ LĐTB&XH, Trưởng công an, Tổ công tác thu thập, cật nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động 19 phường trên địa bàn.


 

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe cán bộ Phòng LĐTB&XH thành phố truyền tải nội dung về đối tượng được thu thập theo Điều 11, Thông tư số 11 ngày 30/6/2022 của Bộ Lao động – TB và XH; UBND các phường căn cứ vào tình hình thực tiễn của từng địa phương thành lập Tổ công tác thu thập thông tin về người lao động theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 11 ngày 30/6/2022 của Bộ Lao động – TB và XH và Triển khai Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 19/9/2023 của UBND thành phố Bắc Ninh về việc Tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2023 – 2025. Đồng thời cán bộ phòng LĐTB&XH thành phố hướng dẫn nội dung, quy trình thực hiện và nghiệp vụ ghi phiếu, làm sạch thông tin về người lao động.


 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố phát biểu tại Hội nghị

Thông qua Hội nghị đã giúp cho các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn thành phố một cách chính xác nhất, từ đó để xây dựng và quản lý thông tin lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác chuyển đổi số Quốc gia năm 2025; các cơ sở dữ liệu khác nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước về lao động, việc làm để thực hiện các chính sách về giải quyết việc làm; Thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp của người lao động để làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn thành phố Bắc Ninh./.

Cẩm Nhung- Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thông