Hội nghị bình xét các danh hiệu thi đua trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

08/12/2022 16:35 Số lượt xem: 217

Sáng 08/12, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì Hội nghị bình xét các danh hiệu thi đua trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và tuyến phố văn minh đô thị năm 2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Ngọc Trang, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; các thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố” và lãnh đạo UBND 19  phường.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hiếu phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận, xem xét, cho ý kiến đánh giá  và chấm điểm đối với từng tiêu chí bình xét đề nghị công nhận, khen thưởng danh hiệu thi đua của 19 phường và các cơ quan, đơn vị năm 2022. Đồng thời, tập trung phân tích, làm rõ những tiêu chí chưa đủ điều kiện.

Qua bình xét, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố công nhận 105/114 khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa; trong đó 04 khu phố gồm: Khu Chu Mẫu (phường Vân Dương), khu phố 1 (phường Suối Hoa), khu Trà Xuyên (phường Khúc Xuyên) và khu phố 1 (phường Đáp Cầu) đạt danh hiệu khu phố văn hóa 05 năm liên tục, giai đoạn 2018 -2022. Công nhận 159 tuyến phố đạt tuyến phố văn minh đô thị (tỉ lệ 100%); công nhận 180/199 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2022./.

Minh Khang - Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông thành phố