Đảng ủy phường Tiền An kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025

15/03/2023 16:40 Số lượt xem: 51

Sáng 15/3, Đảng ủy phường Tiền An tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 và sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh". Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hiện, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, phân định rõ chức năng lãnh đạo của Đảng, nhiệm vụ quản lý điều hành của chính quyền, vai trò vận động quần chúng của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội,  đồng thời xác định đúng những nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đến nay, Đảng bộ phường Tiền An đã đạt được kết quả khá toàn diện về mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa XI đã đề ra, trong đó đã hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu; Kinh tế tiếp tục phát triển đúng định hướng, tổng thu, chi ngân sách phường hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu giao. Trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ mặt đô thị trên địa bàn phường ngày càng thay đổi. Văn hoá xã hội cũng có bước phát triển, công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập đạt được nhiều kết quả cao. Công tác giảm nghèo được thực hiện tốt, các chính sách cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế được triển khai đầy đủ, kịp thời và đúng theo quy định.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư được quan tâm thường xuyên; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; Công tác quân sự địa phương, chính sách hậu phương quân đội được giữ vững và nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được quan tâm chú trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy phường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản của Đảng đến 100% cán bộ, đảng viên; Công tác quy hoạch các chức danh cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ tiếp tục được khẳng định, chất lượng chi bộ trong sạch, vững mạnh được nâng lên. Hàng năm, Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và số lượng kết nạp đảng viên mới năm sau cao hơn năm trước. Công tác lãnh đạo điều hành của UBND phường từng bước sâu sát, tập trung, quyết liệt hơn đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước ở địa phương; MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phối hợp thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đã đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đã làm được, chỉ ra tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cần khắc phục trong thời gian tới của Ban chấp hành Đảng bộ phường Tiền An, nhiệm kỳ 2020-2025.


 

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Đức Hiện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố Nguyễn Đức Hiện đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ phường Tiền An trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đã đề ra; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, nâng cao hơn nữa vai trò, hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị; Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng chính đốn đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt công tác thu ngân sách địa phương. Tập trung thúc đẩy phát triển mạnh mẽ thương mại - dịch vụ là mũi nhọn để phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân; chú trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phấn đấu là Đảng bộ phường “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “ hàng năm.

Các cá nhân, tập thể được khen thưởng

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng uỷ phường Tiền An đã trao giấy khen cho 04 tập thể và 09 cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khoá XIII về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Trần Doanh, Cẩm Nhung-Trung tâm VHTT và TT thành phố