Đảng bộ phường Suối Hoa tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị

16/03/2023 16:44 Số lượt xem: 34

Ngày 15/3, Ban chấp hành Đảng bộ phường Suối Hoa tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dự, phát biểu chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thanh Mai, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thanh Mai trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

Sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ V, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Suối Hoa đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành và vượt chỉ tiêu nhiều mục tiêu so với Nghị quyết đề ra.

Nổi bật là thực hiện hiệu quả chủ đề công tác và các quyết tâm chính trị hàng năm. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ động đưa ra các giải phápThích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19”.

Thu ngân sách địa phương hàng năm vượt dự toán thành phố giao. Kinh tế phát triển mạnh theo hướng thương mại – dịch vụ; duy trì và phát triển tuyến phố chuyên doanh “Đồ gỗ, nội thất, mỹ nghệ”, phối hợp xây dựng mô hình tuyến phố chuyên doanh “Tài chính, ngân hàng”. Chất lượng phường “Văn minh đô thị” tiếp tục được nâng cao. Các phong trào văn hóa, thể dục thể thao phát triển rộng khắp. Duy trì 98% trở lên số hộ đạt gia đình văn hóa, giữ vững 3/3 khu phố đạt khu phố văn hóa và tiêu chí khu dân cư sạch. Hoàn thành, đưa vào sử dụng trường trường Mầm non công lập Suối Hoa; giữ vững chuẩn Quốc gia 3 cấp học. An sinh xã hội đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Hệ thống chính trị từ phường đến khu phố vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng bộ phường Suối Hoa nhiều năm liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Trong 02 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Suối Hoa luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan. Từ đó góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Mai, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị BCH Đảng bộ phường Suối Hoa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực xã hội, triển khai các giải pháp mang tính đột phá, khả thi, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương nhằm thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ V đã đề ra. Đối với những chỉ tiêu đã đạt và vượt tiếp tục duy trì, giữ vững và vượt cao; những chỉ tiêu chưa đạt cần có giải pháp đồng bộ, hiệu quả để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Trong phát triển kinh tế phải xác định thương mại - dịch vụ là yếu tố cốt lõi, là bàn đạp để đưa kinh tế địa phương phát triển bền vững. Bên cạnh đó quản lý chặt chẽ và khai thác tốt các nguồn thu, nhất là thu thuế, phí và lệ phí để tăng thu ngân sách.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị phường Suối Hoa nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc, đầu tư xây dựng cơ bản, trật tự đô thị. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Chú trọng các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Đặc biệt, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền, chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Phấn đấu Đảng bộ phường đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hàng năm.

Nhân dịp này, Đảng bộ phường Suối Hoa tặng Giấy khen cho 03 tập thể, 07 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, giai đoạn 2021 – 2023./.

Tuấn Minh - Trung tâm VHTT&TT thành phố