Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh phường Suối Hoa lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027

12/05/2022 14:52 Số lượt xem: 63

Sáng 12/5, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Suối Hoa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự Đại hội có lãnh đạo Hội CCB thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường và các hội viên tiêu biểu.


Lãnh đạo Hội CCB thành phố chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh phường Suối Hoa đã đoàn kết, phấn đấu, khắc phục  mọi  khó khăn, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện có hiệu quả các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IV đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của phường. Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ’’ tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân. Hội cựu chiến binh luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, thông tin cho cán bộ hội viên hội cựu chiến binh về tình hình thời sự, chính trị, quán triệt học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương nhằm nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, gương mẫu đi đầu trong chấp hành cùng với tuyên truyền hội viên, toàn dân thực hiện, luôn đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và những quan điểm sai trái đi ngược lại quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.


Lãnh đạo phường Suối Hoa tặng hoa chúc mừng Đại hội

Hội thường xuyên duy trì và đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp. Hội thực hiện việc ủy thác vay vốn với 72 hộ, số dư nguồn vốn hiện có 15,3 tỷ đồng. 100% chi hội có quỹ vốn với số tiền hơn 263 triệu đồng, bình quân 886.000đồng/1 hội viên. Bên cạnh đó, Hội vận động hội viên gương mẫu tham gia các cuộc vận động do chính quyền, UBMTTQ, các đoàn thể ở địa phương phát động, trọng tâm là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phong trào “Toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc”; và các cuộc vận động từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội...

Hội luôn xác định xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 62 hội viên, các đồng chí kết nạp đều đảm bảo tiêu chuẩn, đủ điều kiện theo quy định. Đánh giá, xếp loại hàng năm hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 99% hội viên đạt CCB gương mẫu và 99% gia đình CCB đạt gia đình văn hóa.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí cao với báo cáo chính trị, các ý kiến cũng đã chia sẽ nhiều kinh nghiệm hoạt động của chi hội, chia sẽ nhiều cách làm hay, mô hình phát triển kinh tế của hội viên CCB; đồng thời chỉ ra những hạn chế để rút kinh nghiệm trong nhiệm kỳ tới. 


Đại hội bỏ phiếu bầu BCH khóa V

Đại hội cũng đã tiến hành bầu 05 đồng chí tham gia BCH Hội Cựu chiến binh phường Suối Hoa khóa V, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và bầu 04 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên./.

Trần Doanh- Trung tâm VHTT&TT thành phố Bắc Ninh