Danh sách Đại biểu HĐND TP

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 11832

DANH SÁCH

ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ BẮC NINH

KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

 

TT

HỌ VÀ TÊN

Đơn vị BC

ĐƠN VỊ, CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

 1.  

NGÔ VĂN BÌNH

Phong Khê - Khúc Xuyên

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND phường Phong Khê

0919819244

 1.  

NGUYỄN THANH MAI

Kinh Bắc

Ủy viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

0392362761

 1.  

NGUYỄN THỊ THU HÀ

UVBTV Đảng uỷ, PCT UBND phường Kinh Bắc

0919889366

 1.  

NGUYỄN VĂN HIẾU

 Vạn An

Ủy viên BTV Thành uỷ, Phó chủ tịch UBND thành phố

0912056196

 1.  

ĐẶNG VIẾT NGHĨA

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Vạn An

0969358699

 1.  

NGUYỄN TRUNG DŨNG

Vũ Ninh

UVBTV Thành uỷ, Trưởng BTC Thành uỷ

0941275888

 1.  

NGUYỄN VĂN TIẾN

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vũ Ninh

0915179779

 1.  

NGUYỄN THÌ CHUYỀN

Đại Phúc

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố

0912939787

 1.  

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố

0982048776

 1.  

VŨ HOÀNG

UVBTV Đảng uỷ, PCT UBND phường Đại Phúc

0983944599

 1.  

NGUYỄN MẠNH HIẾU

Thị Cầu

Ủy viên Ban thường vụ Thành uỷ, PCT UBND TP

0913358258

 1.  

VŨ XUÂN HÙNG

TUV, Bí thư Đảng uỷ phường Thị Cầu

0913026792

 1.  

TRẦN QUANG LỊCH

Đáp Cầu - Kim Chân

Bí thư Đảng uỷ phường Đáp Cầu

0986059223

 1.  

NGUYỄN SỸ CHUNG

PBT Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Kim Chân

0945007856

 1.  

VƯƠNG QUỐC KHÁNH

Suối Hoa - Tiền An

BT Đảng uỷ phường Suối Hoa

0819190875

 1.  

NGUYỄN ĐỨC THÀNH

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tiền An

0964222727

 1.  

NGUYỄN HOÀNG LONG

Vệ An - Ninh Xá

PBT Thường trực Thành uỷ, CT HĐND TP Thành ủy,

0913596758

 1.  

NGUYỄN VĂN THẮNG

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND P. Ninh Xá

0902200499

 1.  

BẠCH THỊ KIỀU LOAN

Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường Vệ An

0989790269

 1.  

NGUYỄN T. THANH HẢI

Võ Cường

Phó trưởng Ban pháp chế HĐND TP

0942885282

 1.  

NGUYỄN VĂN TOÀN

PBT Đảng uỷ, CT UBND phường Võ Cường

0902102397

 1.  

TRẦN THU HÀ

TUV, Bí thư Thành đoàn

0973972998

 1.  

ĐỖ CHU HƯNG

Khắc Niệm - Hạp Lĩnh

UVBTV Thành uỷ, CN UBKT Thành uỷ

0914995995

 1.  

NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

UVBTV Đảng uỷ, PCT UBND phường Khắc Niệm

0912330429

 1.  

NGUYỄN THỊ MỴ

PBT Thường trực Đảng uỷ phường Hạp Lĩnh

0399275133

 1.  

NGUYỄN  THỊ TÚC

Vân Dương

Bí thư thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Vân Dương

0914339504

 1.  

TRỊNH ĐỨC CẢNH

Phó trưởng Công an TP

0988644666

 1.  

TRƯƠNG NGỌC TRANG

UVBTV Thành uỷ, CT UBMTTQ TP

0888728632

 1.  

NGÔ CÔNG THIẾT

Hoà Long

 

Chủ tịch UBND phường Hòa Long

0988817688

 1.  

NGUYỄN SONG HÀ

PBT Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố

0914384858

 1.  

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Nam Sơn

PBT Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Nam Sơn

0976150785

 1.  

NGUYỄN TRỌNG LIÊN

UVBTV Thành uỷ, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự TP

0906011998

 1.  

NGÔ VĂN TUẤN

Giám đốc Công ty Khải Hoàn

0913026616

 1.  

NGUYỄN VĂN TRUNG

(THƯỢNG TỌA THÍCH THANH TRUNG)

Phó trưởng ban thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam - tỉnh Bắc Ninh

0904116301

 
Nguồn: HĐND thành phố