Thông tin liên hệ xã Nam Sơn

19/06/2019 08:49 Số lượt xem: 0

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐT

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Văn Hùng

0981556168

BT Đảng ủy

2

Nguyễn Ngọc Chanh

0989198516

Chủ Tịch UBND

3

Nguyễn Văn Tịnh

0979834066

PBT chủ tịch  HĐND

4

Nguyễn Văn Vàng

0983927960

PCT HĐND

5

Hoàng Công Giang

0963279998

CT UB MTTQ

6

Nguyễn Văn Hoằng

0967138035

PCT UBND

7

Phạm thị Ngát

0979155895

Công chức kế toán

8

Nguyễn Văn Báu

0965613111

Công chức VHXH

9

Nguyễn Thanh Quất

0962200689

BT đoàn TN

10

Hoàng Văn Tiến

0975623540

Chỉ huy trưởng QS

11

Nguyễn Hồng Quân

0986231827

Chủ tịch Hội CCB

12

Nguyễn Hồng Hải

0383805988

Công chức Tư pháp

13

Nguyễn Văn Hưng

0358580452

Công chức ĐCXD

14

Nguyễn Ngọc Phóng

0973639025

Công chức ĐC

15

Dương Quang Đương

0375315359

Công cức VP - TK

16

Nguyễn thị Phượng

0976150785

Chủ tịch hội PN

17

Đỗ Thế Anh

0974390358

chủ tịch hội ND

18

Nguyễn Văn Nga

0364529209

Trưởng thôn triều thôn

19

Nguyễn Văn Hậu

0982946977

Trưởng thôn Sơn Trung

20

Ngô Đức Xuất

0917861560

Trưởng thôn Tự Thôn

21

Hoàng Minh Tuấn

0984782078

Trưởng thôn Sơn Nam

22

Nguyễn Văn Nên

0328514329

Trưởng thôn Môn tự

23

Nguyễn Văn cử

0979167109

Trưởng thôn Thái bảo

24

Trần Văn hoàng

0982683348

Trưởng thôn Sơn Đông

25

Đàm Văn Xuất

0395654846

Trưởng thôn Đa Cấu

26

Nguyễn văn Việt

0987509868

Trưởng thôn Đông Dương

 
Nguồn: UBND xã Nam Sơn