Thông tin liên hệ xã Kim Chân

19/06/2019 11:25 Số lượt xem: 0

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Đỗ Văn Công

Bí thư Đảng ủy xã

0904614887

02

Nguyễn Văn Hoàn

Phó BT Đảng ủy – CT HĐND xã

0986784190

03

Vũ Đình Chiến

Ủy viên BTV Đảng ủy – phó CT HĐND xã

0915380146

04

Nguyễn Sỹ Chung

Chủ tịch UBND xã

0945007856

05

Đỗ Văn Lư

Phó CT UBND xã

0912905152

06

Nguyễn Văn Tuân

CT MTTQ xã

0912905171

07

Đặng Văn Hoàn

Công chức Văn phòng

0912611277

08

Nguyễn Thanh Tuấn

Công chức Tư pháp- Hộ tịch

0912612377

09

Hoàng Văn Hùng

Công chức Tư pháp- Hộ tịch

0915542060

10

Chu Văn Phú

Công chức VH-XH ( LĐTBXH)

0973941973

11

Nguyễn Hồng Giang

Công chức VH XH ( TTTT)

0344360607

12

Nguyễn Văn Toàn

Công chức Kế toán Ngân sách

0904492699

13

Đỗ Tiến Khởi

Công chức Địa chính

0975040192

14

Bùi Thị Hương Giang

Công chức Địa chính Xây dựng Nông nghiệp MT

0975394590

15

Nguyễn Văn Khiêm

Công chức Chỉ huy Quân sự

0934633798

16

Nguyễn Đức Thắng

Công trức Trưởng Công an xã

0984599414

17

Tạ Anh Tuấn

CT hội CCB xã

0376243988

18

Trần Thị Minh

CT Hội Liên hiệp Phụ nữ xã

0977296247

19

Nguyễn Đức Hùng

CT Hội Nông Dân

0972944923

20

Đỗ Văn Giang

Bí thư xã Đoàn

0934633798

21

Nguyễn Tiến Xuân

Phó CTMTTQ xã

 

22

Nguyễn Bá Kiệm

Phó CT CCB xã

 

23

Nguyễn Văn Sung

Phó CT Hội Nông Dân

 

24

Tạ Thị Hạnh

Phó CT LHPN xã

 

25

Nguyễn Văn Khiêm

Phó BT xã Đoàn

 

26

Nguyễn Văn Đàm

Trưởng Đài phát thanh xã

0912755242

27

Nguyễn Văn Thống

Cán bộ Thú y

 

Danh sách trưởng 5 thôn:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Nguyễn Văn Trí

Trưởng thôn Kim Đôi

0983417756

02

Nguyễn Văn Cương

Trưởng thôn Ngọc Đôi

0973329534

03

Nguyên Văn Điền

Trưởng thôn Quỳnh Đôi

0948340375

04

Nguyễn Văn Quân

Trưởng thôn Phú Xuân

0377819615

05

Vũ Văn Huy

Trưởng thôn Đạo Chân

0819725681

* Địa chỉ thư điện tử: kimchan.tpbacninh@bacninh.gov.vn 

Nguồn: UBND xã Kim Chân