Giới thiệu về xã Kim Chân

19/06/2019 11:21 Số lượt xem: 0

Xã Kim Chân là 1 trong 19 đơn vị hành chính xã, phường thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, nằm ở Phía Bắc thành phố Bắc Ninh , cách trung tâm thành phố khoảng 4,5 km, phía Bắc tiếp giáp song Cầu, phía Tây giáp phường Thị Cầu và Đáp Cầu, phía Đông giáp xã Đại Xuân - Quế Võ, Phía Nam giáp xã Phương Liễu – Quế Võ và 1 phần của phường Vũ Ninh.

Năm 1948, xax Kim Chân được thành lập trên cơ cở hợp nhất 2 xã Kim- Quỳnh – Ngọc và xã Phương Chân, nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng, Kim Chân có địa hình tường đối bằng phẳng.  Tổng diện tích đất tự nhiên là 453.5 ha, dân số 1.391 người với khoảng 5600 nhân khẩu, chia thành 5 thôn Kim Đôi, Ngọc Đôi, Quỳnh Đôi, Phú Xuân, Đạo Chân.

Lịch sử hình thành và phát triển đến nay:

Tên gọi Kim Chân có từ năm 1948, trên cơ sở hợp nhất của hai xã Kim- Quỳnh-Ngọc với xã Phương Chân theo chủ tường của Chính phủ và tỉnh Ủy Bắc Ninh sáp nhập những xã nhỏ thành những xa lớn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đến ngày 9/7/1949, Ủy ban kháng chiến hành chính liên khu 1 ra quyết định số 422PV/2 công nhận việc hợp nhất xã cảu huyện Võ Giàng đã thành lập vào năm 1948 như sau : “ hai xã Kim-Quỳnh-Ngọc hợp nhất với xã Phương Chân lấy tên là xã Kim Chân là một trong 19 đơn vị hành chính xã phường thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Kim Chân là vùng đất có bề dày tuyền thống lịch sử , văn hóa, lại có nhiều tiềm năng, lợi thế và nguồn lực cơ bản để phát triển.

Trải dài theo tiến tình lịch sử từ xã đến nay đã có nhiều lần thay đổi địa giới hành chính. Tháng 7/2007 xã Kim Chân chính thức thuộc thành phố Bắc Ninh. Song thời kỳ nào cũng vậy, lớp lớp các thế hệ người con Kim Chân đã nêu cao tình thần yêu nước, đoàn kết, nhân ái; cần củ, sang tạo trong lao động sản xuất, anh dung, kiên cường, đâu tranh chống giác ngoại xâm, góp phần quan trọng trong sự nghiệp đựng nước và giữ nước trước đây, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay, 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi sướng lãnh đạo, Kim Chân luôn là địa phương năng động, sang tạo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xác định mô hình tăng trưởng, phát huy thế mạnh trong sản xuất nông, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng dịch vụ,… từ đó tạo ra động lực mạnh mẽ đẩy nhanh tốc đọ tang trưởng kinh tế, nâng mức thu nhập bình quân đầu người, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tình thân của nhân dân, AN-CT, trật tự ATXH được giữ vững.

Đặc biệt sau 10 năm kể từ khi sáp nhập vào thành phố Bắc Ninh Kim Chân có những bước phát triển về mọi mặt. hiện nay, tổng diện tích đất tự nhiên là 453.5 ha, dân số 1.391 người với khoảng 5600 nhân khẩu, chia thành 5 thôn Kim Đôi, Ngọc Đôi, Quỳnh Đôi, Phú Xuân, Đạo Chân.

Nguồn: UBND xã Kim Chân