LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

04/05/2020 08:00 Số lượt xem: 2696

      VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ BẮC NINH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 07/3/2021)

Ngày/tháng

Nội dung

Người dự,

Chủ trì

Địa điểm

Thứ 2

(01/3)

Sáng

-8h00: Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy tháng 02 năm 2021

LĐTP

Thành ủy

Chiều

-14h00: Họp đôn đốc tiến độ giải quyết đơn thư

-14h00: Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn

-15h00: Kiểm tra tiến độ thi công một số công trình: Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo (BT); Mầm non Phong Khê (BT)...

Đ/c Văn Hiếu

Đ/c Hải

Đ/c Hà, Đ/c V. Hiếu

P. họp số 2

Cơ sở

Cơ sở

Thứ 3

(02/3)

Sáng

-8h00: Họp đôn đốc tiến độ thực hiện giao đất DCDV trên địa bàn thành phố

-8h00: Họp triển khai kế hoạch tổ chức đại hội thể dục thể thao thành phố

-8h00: Họp đôn đốc thủ tục các dự án đấu giá theo kế hoạch số 123/KH-UBND

Đ/c Văn Hiếu

Đ/c Mạnh Hiếu

Đ/c Hải

P. họp số 2

P. họp số 1

P. Giao ban

Chiều

-14h00: Nghe báo cáo tiến độ đặt hàng sản phẩm công ích năm 2021

-14h00: Họp đôn đốc thực hiện Kết luận 2258 của UBND tỉnh

-14h00: Kiểm tra các hoạt động kinh doanh có điều kiện trên địa bàn

Đ/c Hà

Đ/c Văn Hiếu

Đ/c Mạnh Hiếu

P. Giao ban

P. họp số 2

Cơ sở

Thứ 4

(03/3)

Sáng

-8h00: Nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án đô thị lớn

-8h00: Họp đôn đốc tiến độ GPMB dự án đường Hàn Thuyên kéo dài; đường Nguyễn Quyền kéo dài

-8h00: Làm việc với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh về việc thống nhất phân bổ kinh phí cho vay mua nhà ở xã hội

-8h00: Họp Ban chỉ đạo thu thuế phòng trọ theo QĐ số 2895 ngày 25/12/2020

Đ/c Hà

Đ/c Văn Hiếu

Đ/c Mạnh Hiếu

Đ/c Hải

P. Giao ban

P. họp số 2

NHCS tỉnh

P. họp số 1

Chiều

-14h00: Họp đôn đốc bổ sung dự án và vận hành nhà máy XLNT Phong Khê

-14h00: Sinh hoạt chi bộ phường Ninh Xá

-14h00: Họp đối thoại dự án đối ứng đường 286 khu Phúc Sơn, Vũ Ninh

Đ/c Văn Hiếu

Đ/c Mạnh Hiếu

Đ/c Hải

P. họp số 2

Ninh Xá

Vũ Ninh

Thứ 5

(04/3)

Sáng

-8h00: Họp giao ban tiến độ thi công đường H2 (BT)

-8h00: Đôn đốc dự án trường Mầm non Vạn An, TT VHTT phường Hòa Long

-8h00: Nghe báo cáo sơ bộ đề án thí điểm xử lý khí thải phường Phong Khê

Đ/c Văn Hiếu

Đ/c Mạnh Hiếu

Đ/c Hải

P. họp số 2

P. Giao ban

P. họp số 1

Chiều

-14h00: Giao ban tuần Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố

LĐTP

P. họp giao ban

Thứ 6

(05/3)

Sáng

-8h00: Họp đối thoại GPMB dự án DCDV Vũ Ninh (06 hộ)

-8h00: Đôn đốc công tác GPMB dự án TT đào tạo phát triển kĩ năng học sinh, sinh viên

-8h00: Họp rà soát danh mục đầu tư công năm 2021 trình bổ sung HĐND kỳ họp tháng 3/2021

-10h00: Nghe dự thảo quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn thành phố

Đ/c Văn Hiếu

Đ/c Mạnh Hiếu

Đ/c Hải

Đ/c Văn Hiếu

Địa phương

Võ Cường

P. Giao ban

P. họp số 2

Chiều

-13h30: Giao ban Thường trực Thành ủy

-14h00: Họp đối thoại GPMB với 05 hộ chưa nhận tiền tại dự án 1,2 ha Vân Trại – P. Vân Dương

Đ/c Hà

Đ/c Văn Hiếu

Thành Ủy

Địa phương

Thứ bảy (06/3)

 

 

 

Chủ nhật (07/3)

 

 

 

 - Trực ngày Thứ Bảy (06/3/2021)

+ Lãnh đạo UBND: Đ/c Nguyễn Song Hà, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP

+ Lãnh đạo VP: Đ/c Trần Minh Tú - Chánh Văn phòng

+ Lái xe: Đ/c Cáp Văn Trọng

-  Trực ngày Chủ Nhật (07/3/2021)

+ Lãnh đạo UBND: Đ/c Nguyễn Mạnh Hiếu, UV BTV, PCT TT UBND TP;

+ Lãnh đạo VP: Đ/c Bùi Thị Huệ - Phó Chánh Văn phòng

+ Lái xe: Đ/c Trịnh Mạnh Dũng

Nguồn: Văn phòng HĐND-UBND thành phố