Liên kết website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3346

Đã truy cập : 43696252

Sáng ngày 26/6/2020, HĐND phường Vũ Ninh khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ Mười Một nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.