Thông tin liên hệ phường Vũ Ninh

17/06/2019 20:27 Số lượt xem: 0

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Đ/c Nguyễn Hồng Quang

Bí thư Đảng ủy phường

0903.493.131

02

Nguyễn Văn Hoàn

Phó BT Đảng ủy – CT HĐND phường

0942.573.555

03

Nguyễn Văn Tiến

Phó BT Đảng ủy  , Chủ tịch UBND phường

0915.179.779

04

Lý Thị Kiều Dung

UV. BTV Đảng ủy – PCT. HĐND phường

0917.417.883

05

Nguyễn Văn Thành

Chủ tịch UBMT Tổ quốc phường

0978.010.005

06

Nguyễn Thế Ngọc ĐUV - PCT. UBND phường 0918.261.179

07

Lê Văn Thư ĐUV - PCT UBND phường 0917.466.234

08

Nguyễn Thị Thanh Hòa

Bí thư Đoàn thanh niên phường

0379.323.555

09

Nguyễn Văn Minh

Chủ tịch Hội CCB phường

0915.305.406

10

Vũ Thị Tiến

ĐUV - Chủ tịch Hội LHPN phường

0367.370.204

11

Nguyễn Xuân Đàm

Chủ tịch Hội ND phường

0978.452.992

12

Nguyễn Văn Thái

Chủ tịch Hội người cao tuổi phường

0976.092.940

13

 Nguyễn Văn Toản

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường

0915.044.449

14

Nguyễn Văn Lân

ĐUV - CH trưởng BCH quân sự phường

0984.812.588

15

Đỗ Văn Kiên

ĐUV - Trưởng công an phường

0988.823.099

16

Nguyễn Thị Hạnh ĐUV- Công chức Văn phòng - Thống Kê phường 0984.812.588

17

La Thị Kim Anh Công chức Văn phỏng - Thống kê phường 0976.915.468

18

Đàm Hoàng Lan Hương

Công chức Tài chính - Kế Toán phường

0944.430.018

19

Đỗ Văn Nguyên

Công chức Văn hóa thể thao phường

0905.082.620

20

Vũ Thanh Liêm

Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường

0962.385.585

21

Nguyễn Thị Anh Phương

Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phường

0918.005.586

22

Nguyễn Thanh Tuyên

Công chức Địa chính - Môi trường phường

0936.714.181

23

Nguyễn Tuyết Mai

Công chức LĐTB & XH phường

0983.765.689

24

Chu Văn Huy

Cán bộ Xây dựng - Đô thị phường 

0949.167.023

25

Nguyễn Thị Mây

Phó chủ tịch UB MTTQ phường

0382.414.869

26

Vũ Văn Hải

Phó chỉ huy Trưởng BCH QS phường

0942.417.768

27

Nguyễn Thanh Tùng

Phó bí thư Đoàn Thanh niên phường-

phụ trách Văn phòng Đảng ủy.

0982.757.858

28

Bùi Quang Phong

Cán bộ thú y phường

0365.463.132

29

Nguyễn Thị Tịnh

Phó Chủ tịch Hội LHPN phường

0357.695.289

30

Bùi Thị Huyền

Phó trưởng Công an phường

0983.332.078

31

Nguyễn Văn Bắc Trưởng đài truyền thanh phường 0987.794.636
 

 

Danh sách trưởng 8 khu phố trực thuộc:

 

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Nguyễn Văn Thắng

Phó BT chi bộ -Trưởng khu Thanh Sơn

0987.248.594

02

Phạm Văn Sơn

Trưởng khu Cô Mễ

0984.164.877

03

Nguyễn Đức Phụng

Bí Thư Chi bộ -Trưởng khu Đồng Trầm

0915.278.712

04

Vũ Đức Phát

Trưởng khu Công Binh

0982.250.161

05

Vũ Văn Sinh

Phó BT chi bộ - Trưởng khu Phương Vỹ

0903.473.479

06

Nguyễn Văn Xương

Trưởng khu Thanh An

0983.000.185

07

Nguyễn Thế Bộ

ĐUV - Bí Thư chi bộ - Trưởng khu Suối Hoa

0912.410.124

08

Nguyễn Văn Luân

Trưởng khu Phúc Sơn

0369.331.247

*Địa chỉ email cơ quan: vuninh.tpbacninh@bacninh.gov.vn