Danh mục Danh mục

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

25/11/2020 10:09 Số lượt xem: 58

Chiều 23/11/2020, tại Nhà văn hóa khu Thanh Sơn - phường Vũ Ninh, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Vũ Ninh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Hiện - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, cùng đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiện - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đã thông báo kết quả Đại hội và truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó tập trung vào 05 nhiệm vụ trọng tâm, 03 giải pháp đột phá và 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững; cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh hiện đại”.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua được xây dựng bằng trí tuệ, tâm huyết, nguyện vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh. Chính vì thế, để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, đồng chí Nguyễn Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường đã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị:

  

1. Ban Chi ủy các Chi bộ tiếp tục xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, đặc biệt là đối với các đồng chí đảng viên thuộc Chi bộ mình vì lý do bất khả kháng vắng mặt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế địa phương, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Đảng ủy.

2. UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường quán triệt và vận dụng sáng tạo, chủ trương, quan điểm, định hướng được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX để cụ thể hóa thành chương trình hành động thực hiện.

3. Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường hướng dẫn tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết; định hướng nội dung, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết ở các Chi bộ được phân công phụ trách./.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường