Danh mục Danh mục

Phường Vũ Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2021

22/01/2021 10:13 Số lượt xem: 37

Sáng ngày 20/01/2021, Đảng ủy - HĐND - UBND - UB.MTTQ phường Vũ Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Ngọc Trang - UV. BTV Thành ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Thành phố; Nguyễn Công Vạn - UV.BTV Thành ủy, Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường thành phố, phụ trách Đảng bộ phường; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Thành ủy. Phường Vũ Ninh có đồng chí Nguyễn Hồng Quang - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND - UBND, UB.MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể phường; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư chi bộ, Trưởng khu, Trưởng ban công tác mặt trận các Khu phố; hiệu trưởng các Nhà trường và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Năm 2020, trước những diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình chung của đất nước, tỉnh, thành phố và phường; song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy - HĐND - UBND, sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố; Đảng ủy - HĐND - UBND phường Vũ Ninh đã nỗ lực, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành hoạt động, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Kết quả, tổng thu ngân sách đạt 59.110 triệu đồng đạt 320% so với dự toán; đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng cơ bản: hoàn thành xây dựng trường THCS Vũ Ninh giai đoạn 2; trường Tiểu học Vũ Ninh 2 và trường Tiểu học Vũ Ninh 1 (gồm 02 gói thầu); hoàn thành trải thảm asphalt các tuyến đường tại khu Cô Mễ, Phương Vỹ, Thanh Sơn, Phúc Sơn, Công Binh, tuyến đường chợ Vũ Ninh. Các chế độ chính sách an sinh xã hội được đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác. Chất lượng dạy và học của các nhà trường không ngừng được nâng lên. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Công tác Tuyên giáo hoạt động có hiệu quả, nắm bắt và định hướng kịp thời các nhiệm vụ chính trị của Trung ương, Tỉnh, Thành phố và Phường. Khối Dân vận Đảng ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động theo hướng hiệu quả, thiết thực. Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên được quan tâm. Với những kết quả đó, năm 2020, Đảng bộ phường Vũ Ninh được Thành ủy Bắc Ninh công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh: tặng Bằng khen đối với “Nhân dân và cán bộ phường Vũ Ninh có nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019-2020”; tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” đối với “Cán bộ, công chức phường Vũ Ninh” và 03 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” các cấp.

Phát huy những thành tích đạt được, năm 2021, Đảng bộ phường Vũ Ninh tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, đoàn viên, hội viên; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phấn đấu giữ vững “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”./.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường